Posiadamy stanowiska do zmechanizowanego spawania metodami TIG (141), MIG, MAG (135, 136), spawania automatycznego podtopnikiem (121), spawania plazmowego (15) oraz cięcia laserowego ze stołem 2000 x 6000 mm.

Skrócony opis patentowy
Przedmiotem patentu jest ulepszony sposób wykonania cylindrycznego zbiornika stalowego, mający zastosowanie przy budowie zbiorników o dużych gabarytach, takich jak zbiorniki na paliwa płynne, gaz, w warunkach ciśnienia hydrostatycznego.
Cechą charakterystyczną patentu jest zautomatyzowanie budowy zbiornika przez zastosowanie blachy w postaci wstęgi zwiniętej w długiej rolce, zamiast pojedynczych arkuszy blach.
Dzięki zaprojektowanemu specjalnemu systemowi wstęga blacha jest automatycznie przesuwana po prowadnicach rolkowych ustawionych na projektowanej średnicy zbiornika i w trakcie przesuwu spawana automatycznie przy zastosowaniu stacjonarnego aparatu spawalniczego, łączącego dolną wstęgę blachy z wyżej położonym i wcześniej wykonanym pierścieniem pełnej cargi zbiornika. Automatyczny plazmowy aparat spawalniczy najnowszej generacji pozwala na szybkie i dokładne połączenie kolejnych carg zbiornika. Metoda ta znacząco przyspiesza budowę zbiorników gwarantując wyjątkowo wysoką jakość wykonania. Dodatkowo, nie wymaga dużej powierzchni placu budowy a także pozwala na budowę nawet wewnątrz istniejących zadaszonych hal pod dachem, gdyż nie jest konieczne używanie dźwigu.

W drugiej połowie roku 2014 otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN1090-1 + A1:2012 przy wytwarzaniu konstrukcyjnych elementów stalowych

Spawamy wszelkie rodzaje stali, także duplex.

W 2014 roku SINKOS otrzymał certyfikat potwierdzający wypełnienie wymagań normy.

PN-EN 1090-1+A1:2012 dla wytwarzanych konstrukcyjnych elementów stalowych i pomocniczych.

Posiadamy technologie uznane przez TÜV, DNV, Lloyd. GL, UDT.

Posiadamy własne laboratorium wytrzymałościowe.

Do produkcji zbiorników o większych średnicach stosujemy metodę rulonową pozwalającą na wyprodukowanie płaszcza zbiornika w całości w naszym zakładzie i przewiezienie go na miejsce budowy. Dzięki zastosowaniu tej metody zapewniamy wysoką jakość spoin, krótszy czas i koszt produkcji w porównaniu do metody arkuszowej.

Do zbiorników o mniejszych średnicach stosujemy innowacyjną metodę wstęgowej podbudowy polegającą na budowie zbiornika od dachu w dół. Posiadamy mobilne stanowisko produkcyjne, przy jego użyciu możemy budować zbiorniki tą metodą bezpośrednio w miejscu przeznaczenia. Dzięki jej zastosowaniu uzyskujemy nieporównywalnie lepsze efekty jakościowe w stosunku do metody arkuszowej.

Przebieg metody wstęgowej przedstawia poniższy diagram:

Metoda wstęgowa opis

Posiadamy własny plac montażowy w Porcie Barkowym umożliwiający transport wodny wykonanych konstrukcji.