2018

Kontynuacja budowy na terenie elektrowni Turów

W październiku 2018 kontynuowana jest przez SINKOS budowa zbiorników technicznych dla instalacji Odsiarczania Spalin Elektrowni Turów w Bogatyni. Instalacja składa się z 6 zbiorników o wielkości od 150 do 3000 m3. Materiałem konstrukcyjnym jest stal nierdzewna 1.4404, oraz w części stal węglowa. Dwa zbiorniki będą wewnątrz wykładane wykładziną gumową. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

 

Montaż systemu podestów obsługowych

W październiku 2018 r. SINKOS rozpoczął montaż systemu podestów obsługowych dla wytwórni kwasu fosforowego Grupy Azoty ZCH Police SA. Łączny ciężar – ok. 40 ton. Termin montażu przewidziany jest na koniec roku.  

Budowa kanałów spalin dla suszarni osadów

W październiku 2018 SINKOS zakończył budowę kanałów spalin ze stali nierdzewnej dla kontrahenta francuskiego. Kanały o kształcie prostokątnym i owalnym łączone są na kołnierze. Dostarczone zostały na południe Francji do zamontowania na wcześniej wysłanej konstrukcji suszarni osadów.

Modernizacja zbiorników paliwowych

We wrześniu 2018 SINKOS rozpoczął modernizację zbiorników na paliwa płynne w bazie w Szczecinie. Przedmiotem modernizacji jest budowa drugiego dna w zbiornikach naziemnych o osi pionowej o poj. 5000 m3. W przestrzeni międzydennej montowany będzie system detekcji ew. wycieku.  

 

Kanały ze stali 316L

We wrześniu 2018 SINKOS rozpoczął produkcję kanałów gorącego powietrza dla odbiorcy niemieckiego. Kanały ze stali nierdzewnej AISI 316L o przekroju owalnym i prostokątnym będą posiadały wzmocnienia na obwodzie oraz połączenia kołnierzowe. Termin dostawy – koniec października.  

 

Budowa nowej suszarki osadów

We wrześniu 2018 SINKOS rozpoczął budowę nowej suszarni osadów z oczyszczalni dla odbiorcy z Francji. Suszarka będzie zbudowana ze stali nierdzewnej AISI 316L i wyposażona w napędy i urządzenia technologiczne wg projektu duńskiego. Ciężar suszarki – ok. 22 t, długość 18,5 m. Termin dostawy – luty 2019.

 

Modernizacja zakładu Bridgestone

W sierpniu 2018 SINKOS przeprowadził modernizację wydziału produkcji kleju w zakładzie Bridgestone w Stargardzie. W ramach inwestycji zostały zmodernizowane zbiorniki oraz dobudowane odcinki rurociągu heptanu w wykonaniu  ze stali nierdzewnej, jak również okablowanie dla instalacji elektrycznych i sterowania zaworami. Prace zostały wykonane w czasie przerwy technologicznej.

 

Kontynuacja budowy na terenie elektrowni Turów

W kwietniu 2018 SINKOS kontynuuje budowę 6 zbiorników dla instalacji Odsiarczania Spalin Elektrowni Turów w Bogatyni. Instalacja składa się z 6 zbiorników o wielkości od 150 do 3000 m3. Materiałem konstrukcyjnym jest stal nierdzewna 1.4404, oraz w części stal węglowa. Dwa zbiorniki będą wewnątrz wykładane wykładziną gumową. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Wygrany przetarg na budowę systemu podestowego

W kwietniu 2018 r. SINKOS wygrał przetarg i rozpoczął prefabrykację systemu podestów obsługowych dla wytwórni kwasu fosforowego Grupy Azoty ZCH Police SA. Łączny ciężar – ok. 80 ton. Termin montażu przewidziany jest na czerwiec 2018 r.

 

Rozpoczęcie prefabrykacji 3 zbiorników dla ZCH Kędzierzyn-Koźle

W marcu 2018 SINKOS rozpoczął prefabrykację 3 zbiorników 500m3 i 1000m3 dla zakładów chemicznych Kędzierzyn-Koźle. Zbiorniki będą przeznaczone do magazynowania chemikaliów. Termin montażu na budowie – maj/czerwiec 2018.  

Zakończenie budowy i dostawa suszarki osadów

W marcu 2018 SINKOS zakończył budowę i dostarczył suszarkę osadów do Francji. Suszarka została zbudowana ze stali nierdzewnej AISI 316L i wyposażona w napędy i urządzenia technologiczne, na podstawie projektu duńskiego. Ciężar suszarki – ok. 24 t, długość całkowita 21,3 m.

Dostawa konstrukcji schodów nazbiornikowych

W marcu 2018 SINKOS zakończył budowę i wysłał na budowę do Czech elementy stalowych schodów nazbiornikowych wraz z podestami na dwa reaktory dla lokalnej papierni. Zlecenie obejmowało również wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze statyką. Zabezpieczenie konstrukcji powłokami malarskimi dla kat.C5.

 

Zakończenie wyposażenia 2 zbiorników wody demi w Opolu

W lutym 2018 r. SINKOS zakończył budowę 2 zbiorników 500m3 wody zdemineralizowanej wraz z wyposażeniem w instalację grzewczą i izolację termiczną. Zbiorniki zostały wybudowane na terenie elektrowni Opole. Jako instalacja grzewcza zostały zastosowane elektryczne kable grzewcze umieszczone na zewnątrz płaszczy zbiorników, pod izolacją termiczną z wełny mineralnej.

2017

Uzyskanie pozwolenia na budowę dla projektowanej rozbudowy zakładu produkcji farb

W sierpniu SINKOS 2017 zakończył fazę projektową opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy zakładu produkcji farb pod Poznaniem.  Nowa część zakładu składa się ze stacji rozładowczej półproduktów, parku zbiornikowego, rurociągów produktowych z automatyką, magazynu, kotłowni, dróg i parkingów.W grudniu 2017 SINKOS 2017 uzyskał pozwolenie na budowę dla swojego projektu rozbudowy zakładu produkcji farb pod Poznaniem.  Nowa część zakładu składać się będzie   ze stacji rozładowczej półproduktów (żywic i rozpuszczalników), parku zbiornikowego, rurociągów produktowych z automatyką i sterowaniem, magazynu, wagi samochodowej, sterowni,  kotłowni, dróg i parkingów.

 

Budowa zbiorników IOS w Elektrowni Turów

W listopadzie 2017 SINKOS  rozpoczął budowę pierwszego z 6 zbiorników dla  Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Turów. Instalacja składać się będzie z 6 zbiorników o wielkości od 150 do 3000 m3. Materiałem konstrukcyjnym będzie w 40% stal nierdzewna, w 60% stal węglowa. Część zbiorników będzie wewnątrz wykładana gumą. wszystkie zbiorniki będą izolowane termicznie. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wbuduj”.

Rozpoczęcie budowy suszarki osadów dla odbiorcy francuskiego

W listopadzie 2017 r SINKOS rozpoczął budowę suszarni osadów poprocesowych z oczyszczalni ścieków dla kontrahenta francuskiego. Suszarnia wykonana będzie ze stali nierdzewnej AISI 304L i wyposażona w urządzenia grzewcze, nadmuchowe i transportowe. Technologia wykonania pochodzi z Danii.

 

Zakończenie budowy rurociągów i kanałów spalin dla instalacji IOS

W listopadzie 2017 SINKOS zakończył budowę instalacji rurociągowej i kanałów dla IOS w ZCH Police. Składa się ona z zbiornika zrzutu awaryjnego, rurociągów oraz tzw. zimnych kanałów spalin. Instalacja służyć będzie do oczyszczalnia gazów wylotowych  miejscowej kotłowni węglowej.

Zakończenie budowy konstrukcji ramowych typu Skid

W październiku 2017 SINKOS zakończył budowę konstrukcji ramowej typu Skid ze stali nierdzewnej dla kontrahenta norweskiego. W urządzeniu tym montowane będą komponenty technologiczne dla systemów pomiarów i sterowania przeznaczone na platformę wiertniczą. Materiał – stal 316L.

 

Zakończenie budowy suszarni obrotowej

W październiku 2017 SINKOS zakończył budowę suszarni obrotowej ze stali nierdzewnej AISI 321 przeznaczonej dla wydziału ZCH Police Grupa Azoty S.A.

 

Zakończenie budowy zbiornika na kwas fosforowy ZCH Police

We wrześniu 2017 SINKOS zakończył budowę oraz przeprowadził gumowanie wnętrza zbiornika dla wydziału kwasu fosforowego ZCH Police. Zbiornik posiada na dnie dodatkową wymurówkę z cegieł odpornych na kwasy. Na miejscu zamontowania na terenie  Grupy Azoty SA w ZCH Police będzie wyposażony w mieszadło oraz podłączony do całej instalacji.

Zakończenie fazy projektowej rozbudowy zakładu produkcji farb

W sierpniu SINKOS 2017 zakończył fazę projektową opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy zakładu produkcji farb pod Poznaniem.  Nowa część zakładu składa się ze stacji rozładowczej półproduktów, parku zbiornikowego, rurociągów produktowych z automatyką, magazynu, kotłowni, dróg i parkingów.  

Podpisanie umowy na budowę zbiorników IOS w Elektrowni Turów

W sierpniu SINKOS 2017 podpisał umowę na opracowanie projektów i budowę zbiorników Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Turów. Instalacja składać się będzie z 6 zbiorników wielkości od 150 do 3000 m3. Materiałem konstrukcyjnym będzie w 40% stal nierdzewna, w 60% stal węglowa. Część zbiorników będzie wewnątrz wykładana gumą, wszystkie zbiorniki będą izolowane termicznie.

 

Rozpoczęcie budowy rurociągów IOS na terenie Grupy Azoty SA w Policach

W sierpniu SINKOS 2017 (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) po zakończeniu fazy projektowej rozpoczął montaż rurociągów IOS na terenie Grupy Azoty SA w ZCH Police. Łączna długość rurociągów: ponad 3000m, średnice od DN80 do DN250, materiał – stal nierdzewna AISI 304 i AISI 316 oraz specjalny stop alloy. Termin wykonania – grudzień 2017.

Zakończenie budowy ramp zrzutowych Davits

W sierpniu 2017 SINKOS zakończył montaż kolejnego etapu budowy konstrukcji ramowych Davits dla sektora Offshore. Konstrukcje te są elementem ratunkowych ramp zrzutowych montowanych na platformach wiertniczych. Łączny ciężar wykonanych konstrukcji przekroczył 500 t.

 

Rozpoczęcie montażu zbiorników wody zdemineralizowanej

W lipcu 2017 r SINKOS rozpoczął montaż dwóch zbiorników V-500m3ze stali nierdzewnej AISI 316L na wodę zdemineralizowaną na terenie Elektrowni Opole. Zbiorniki będą posiadać instalację grzewczą oraz izolację termiczną. Będą częścią instalacji odsiarczania spalin.

 

Zakończenie budowy instalacji zbiornikowej dla zakładu 3M we Wrocławiu

W lipcu 2017 SINKOS zakończył budowę instalacji zbiornikowej dla zakładu 3M Manufacturing we Wrocławiu. Składa sięa z zespołu zbiornikowego, rurociągów z armaturą i układem pompowym oraz automatyką i sterowaniem. Aktualnie trwają prace rozruchowe instalacji.

 

Prefabrykacja płaszcza zbiornika V-2000m3

W czerwcu 2017 SINKOS rozpoczął prefabrykację  stalowego płaszcza zbiornika V-2000m3 dla zakładów Orlen SA w Płocku.

 

Dostawa zbiornika ze stali nierdzewnej dla 3M

W kwietniu 2017 SINKOS wykonał i dostarczył zbiornik ze stali nierdzewnej dla fabryki 3M we Wrocławiu. Zbiornik został zaprojektowany przez inżynierów producenta, posiada podwójne dno oraz podwójny płaszcz. Na miejscu dostawy będzie podłączony do  całej instalacji obejmującej rurociągi oraz systemy pomp i automatyki, również projektowanych i wykonach przez Sinkos.  

 

Montaż konstrukcji stalowych offshore

W I kwartale  2017 SINKOS kontynuuje montaż kolejnych konstrukcji ramowych Davits dla sektora Offshore. Są one elementem ratunkowych ramp zrzutowych montowanych na platformach wiertniczych.

 

Belki do demontażu platform offshore

W marcu 2017 SINKOS podpisał umowę na produkcję specjalnych blachownic stalowych do demontażu platformy wiertniczej na Morzu Północnym. Ciężar jednej belki wynosi ponad 12 T, łącznie ma być wykonanych ponad 350 T konstrukcji.

Konstrukcja pomocnicza dla zespołu zbiornikowego

W lutym 2017 zakończono prefabrykację stalowych elementów podestów obsługowych instalacji zbiornikowej dla kontrahenta niemieckiego. Montaż konstrukcji na budowie rozpocznie się planowo w kwietniu 2017.

Kanały Instalacji Odsiarczania Spalin

W I kwartale 2017 SINKOS kontynuuje budowę i montaż stalowych kanałów Instalacji Odsiarczania Spalin kotłowni EC-2 dla Grupy Azoty S.A. w Policach.

Zakończenie budowy zbiornika zrzutu awaryjnego

W styczniu 2017 zakończono budowę zbiornika zrzutu awaryjnego 3000m3, jako części instalacji odsiarczania spalin dla kotłowni Zakładów Chemicznych Grupa Azoty SA Police.

Podpisanie umowy na projekt i budowę instalacji

W styczniu 2017 SINKOS podpisał umowę z polskim oddziałem firmy amerykańskiej na projekt i budowę instalacji zbiornikowej dla firmy z sektora przemysłu chemicznego. Składać się ma z zespołu zbiornikowego, rurociągów z armaturą i układem pompowym. Budowa ma zostać planowo zrealizowana od kwietnia 2017 r do końca czerwca 2017 r.

2016

Montaż konstrukcji stalowych offshore davits

W IV kwartale SINKOS kontynuuje montaż kolejnych konstrukcji ramowych dla sektora Offshore. Są one elementem ratunkowych ramp zrzutowych montowanych na platformach wiertniczych.

Projekt rozbudowy zakładu produkcyjnego farb

W listopadzie SINKOS 2016 podpisał umowę na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy zakładu produkcji farb pod Poznaniem. Nowa część zakładu będzie składała się ze stacji rozładowczej półproduktów, parku zbiornikowego, rurociągów sieciowych z automatyką, hali magazynowej, dróg i parkingów.

Montaż konstrukcji stalowych offshore davitsZakończenie dostaw zbiorników IOS dla Elektrowni Opole

W listopadzie 2016SINKOS dostarczył ostatnie 2 zbiorniki dla Instalacji Odsiarczania Spalin Elektrowni Opole. Z uwagi na duże gabaryty oba zbiorniki zostały dostarczone drogą wodną wzdłuż Odry.Ogółem SINKOS dostarczył na instalację IOS 16 zbiorników o różnej pojemności.

 

Zakończenie budowy zbiorników na paliwa płynne w Gdyni

W listopadzie 2016 SINKOS zakończył budowę 3 zbiorników o pojemności 750m3 na paliwa płynne w Gdyni. Prace wykończeniowe obejmowały  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz izolacji termicznej.

 

Kanały instalacji oczyszczania spalin

W IV kwartale 2016 SINKOS kontynuuje budowę i montaż stalowych kanałów Instalacji Odsiarczania Spalin kotłowni EC-2 dla Grupy Azoty S.A.

 

Zakończenie montażu zbiornika ze stali nierdzewnej

W październiku zakończył się montaż zbiornika ze stali nierdzewnej dla stacji uzdatniania wody dla klienta norweskiego. Zbiornik dostarczony będzie na miejsce montażu w rejonie Larvik.

Rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowych offshore

We wrześniu SINKOS rozpoczął montaż kolejnych konstrukcji ramowych dla sektora Offshore. Są one elementem ratunkowych ramp zrzutowych montowanych na platformach wiertniczych. Zakończenie montażu planowane jest na luty 2017.

Dostarczenie zbiorników dla elektrowni Opole

We wrześniu dostarczono kolejne zbiorniki dla rozbudowywanej elektrowni Opole. Są to zbiorniki dla Instalacji Odsiarczania. Ostatnia partia przewidziana jest do wysyłki  w początku listopada.

Zakończenie dostaw konstrukcji stalowych dla kontrahenta niemieckiego

W sierpniu zakończono dostawy konstrukcji stalowych dla kontrahenta niemieckiego. Dostawa obejmowała konstrukcje pomocnicze, takie jak podesty dachowe z obarierowaniem, schody nazbiornikowe, fundamenty stalowe pod zbiorniki.

Wygranie przetargu na wykonanie rurociągów dla IOS ZCH Police

W sierpniu 2016 SINKOS wygrał przetarg na wykonanie rurociągów dla Instalacji Odsiarczania Spalin na terenie Grupy Azoty ZCH Police. Zakres obejmuje też opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania planowany jest na grudzień 2016.

Otrzymanie zlecenia na budowę kanałów oczyszczania spalin

W lipcu 2016 SINKOS otrzymał zlecenie na budowę stalowych kanałów Instalacji Odsiarczania Spalin kotłowni EC-2 dla Grupy Azoty S.A. Zakończenie realizacji planowane jest na grudzień 2016.