Dzięki wysokim kwalifikacjom kadry nadzorczej i wykonawczej SINKOS Sp. Z o.o specjalizuje się w budowie zbiorników ze stali kwasoodpornych, w tym ze stali typu DUPLEX. Są to zbiorniki magazynowe i technologiczne, bezciśnieniowe i ciśnieniowe.
Na projektowanie i budowę zbiorników SINKOS Sp. Z o.o posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Zbiorniki o pojemnościach 200-5000 m3 budowane są metodą rulonową lub wstęgową, co umożliwia szybszą realizację i wysoką jakość połączeń spawanych.