Zbiorniki ze stali szlachetnej

Zbiorniki ze stali węglowej

Zbiorniki biogazu

Konstrukcje offshore

Silosy

Autoklawy, actiflocs

Suszarki osadów

Cyklony Gas dispersers

Reaktory ciśnieniowe i mieszalniki

Obudowy pieców plazmowych

Kontenery na osady z oczyszczalni

Rurociągi, zwężarki Venturi

Filtry

Wężownice do wymienników ciepła

Nowa hala w Porcie w Policach

3. koncert charytatywny

Nowa hala do produkcji zbiorników ze stali

Pierwszy w Polsce zbiornik z duplexu wyprodukowany metodą rulonową

Otwarcie fabryki etanolu w Goświnowicach koło Nysy

Zabawa karnawałowa 20.02.2009