2016

Budowa tacy magazynowej
05.06.2016
W maju 2016 SINKOS podpisał umowę z zakładami chemicznymi na budowę nowej tacy żelbetowej i przeniesienie magazynu. Prace mają się rozpocząć w czerwcu 2016.

Fundamenty stalowe
05.06.2016
W maju 2016 SINKOS podpisał umowę na wykonanie 10 fundamentów stalowych pod zbiorniki dla instalacji chemicznej. Fundamenty ze stali węglowej będą zabezpieczone antykorozyjnie. Dostawa planowana jest na lipiec 2016.

Montaż instalacji p-pożarowej na zbiornikach
05.06.2016
W maju 2016 rozpoczęto montaż instalacji zraszaczowych i pianowych na zbiornikach paliwowych w Gdyni. Zamontowanie instalacji poprzedza wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na tych trzech zbiornikach, co planowane jest na lipiec 2016. Zbiorniki o poj. 700m3 zaprojektowano jako naziemne z podwójnym dnem i płaszczem osłonowym.

Wypalanie laserowe blach
05.06.2016
W kwietniu i maju 2016 SINKOS kontynuował usługi dla firm zewnętrznych w zakresie wypalania laserowego elementów z blach nierdzewnych, o grubościach od 5 do 15 mm.

Zbiorniki Process Water Tanks
05.06.2016
W marcu 2016 SINKOS zbudował dwa zbiorniki Process Waters Tanks dla instalacji odsiarczania spalin Elektrowni Opole. Zbiorniki po dostarczeniu na budowę będą wyposażone w wewnętrzną chemoodporną wykładzinę gumową

Zbiornik zrzutu awaryjnego
05.06.2016
W lutym 2016 SINKOS wygrał przetarg na budowę zbiornika zrzutu awaryjnego V-1800m3 w ramach instalacji odsiarczania EC-2 dla Grupy Azoty S.A. Zakres wykonania obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej. Początek budowy planowany jest na czerwiec 2016 a zakończenie i próby odbiorowe na listopad 2016.

2015

Wykonanie prefabrykacji elementów zbiornika Auxiliary Tank
20.11.2015
SINKOS w listopadzie 2015 sfinalizuje prefabrykację elementów zbiornika Auxiliary Tank 3400m3 dla Elektrowni Opole. Rozpoczęcie montażu zbiornika w Opolu planowane jest na grudzień 2015. Zakończenie budowy planowane jest“ na wiosnę 2016.

Odbiory końcowe nowej hali SINKOS
20.11.2015
SINKOS zakończył w październiku 2015 budowę nowej hali produkcyjnej. Procedury odbiorowe mają trwać do końca listopada. Inwestycja została sfinansowana w części ze środków z UE.

Umowa z firma duńską na seryjną prefabrykację konstrukcji stalowych dla farm wiatrowych
20.11.2015
SINKOS podpisał w październiku umowę ramową z firmą duńska na prefabrykację belek nośnych dla systemów napędowych dla farm wiatrowych. Roczna ilość zamawianych kompletów przekroczyć ma 360 szt.

Rozpoczęcie budowy zbiorników na paliwa w Gdyni

20.11.2015
W sierpniu 2015 SINKOS rozpoczął budowę w Gdyni trzech zbiorników na paliwa płynne o pojemności jednostkowej 700m3. Zbiorniki zaprojektowano jako naziemne z podwójnym dnem i płaszczem osłonowym. Wykonanie próby wodnej w zrealizowanych zbiornikach planowane jest na początek grudnia 2015. Zabezpieczenie antykorozyjne ma zostać wykonane do wiosny 2016 r.

Dostawa 4 zwężek ze stali 304L dla budowanej spalarni odpadów w Szczecinie
20.11.2015
SINKOS zrealizował we wrześniu wykonanie kompletu zwężek ze stali kwasoodpornej AISI 304L dla spalarni odpadów w Szczecinie. Odbiorcą był Generalny Wykonawca inwestycji – Mostostal Warszawa.

Dostawa kontenerów dla systemu przeciwpożarowego offshore NOVEC 1230
20.11.2015
W sierpniu 2015 został zakończony montaż i wysłano do klienta norweskiego ostatnie trzy kontenery ze stali nierdzewnej 316L przeznaczone dla zabudowy urządzeń systemu antypożarowego NOVEC 1230. Urządzenia zostały zbudowane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego i zatwierdzonego przez koncern TOTAL. Przeznaczone są dla projektu offshore Martin Linge.

Podpisanie umowy z ALSTOM Power na budowę kilkunastu zbiorników dla EL Opole
20.11.2015
W pierwszej połowie lipca został podpisana umowa na budowę 16 zbiorników ze stali węglowej dla rozbudowywanej Elektrowni Opole. Pojemność zbiorników: od 60 do 3400 m3. Termin realizacji i dostaw – do końca lipca 2016r. Część zbiorników ma być wyposażona w wewnętrzną chemoodporną wykładzinę gumową.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej na zbiorniki ze stali 316L na wodę zdemineralizowaną
20.11.2015
W końcu czerwca został zakończony i zatwierdzony etap opracowania dokumentacji projektowej dla dwóch zbiorników 500m3 ze stali AISI 316L na wodę zdemineralizowaną dla elektrowni Opole. Budowa zbiorników w Opolu ma zostać rozpoczęta w II kw.2016 r. Generalnym Wykonawca jest ALSTOM Power.

Zbiorniki technologiczne systemu odsiarczania spalin elektrowni
14.07.2015
W lipcu 2015 SINKOS rozpoczął weryfikację dokumentacji projektowej na 15 zbiorników technologicznych dla systemu odsiarczania spalin elektrowni Opole, o pojemności od 60m3 do 3000m3. Realizacja planowana jest od drugiej połowy 2015 roku do końca 2016 r.

Wykonanie kontenerów dla systemu gaśniczego NOVEC
14.07.2015
W pierwszej połowie lipca został zakończony montaż i wysłano do klienta norweskiego dwa kontenery dla urządzeń systemu antypożarowego NOVEC. Urządzenia zostały wykonane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego i zatwierdzonego przez koncern TOTAL. Przeznaczone są dla projektu offshore Martin Linge.

Zakończenie budowy konstrukcji offshore dla projektu Martin Linge
14.07.2015
W lipcu 2015 SINKOS zakończył realizację konstrukcji stalowych dla projektu offshore Martin Linge. Ostatnie konstrukcje zostały w lipcu poddane procesowi wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych.

Budowa trzech zbiorników na paliwa płynne V-700m3
14.07.2015
W lipcu 2015 SINKOS przystąpił do organizowania budowy w Gdyni trzech zbiorników na paliwa płynne V-700m3. Zbiorniki będą zrealizowane w wersji z podwójnym dnem i podwójną ścianą osłonową ze stali węglowej S355JR.

Kondensery dla instalacji suszenia osadów
14.07.2015
W czerwcu SINKOS wykonał i dostarczył kondenserów ze stali nierdzewnej dla instalacji osuszania osadów z oczyszczalni ścieków w Legnicy. Zakończenie całości prac montażowych instalacji przewidziane jest na koniec sierpnia 2015.

Zakończenie budowy w Zakładach Chemicznych Złotniki
14.07.2015
W czerwcu 2015 SINKOS zakończył prace budowlane w Zakładach Chemicznych Kemira Złotniki. Wykonano nowe fundamenty pod zbiorniki technologiczne oraz montaż zbiorników wraz z konstrukcjami stalowymi, jak pomosty międzyzbiornikowe i zsypy. Dodatkowo wykonano system rurociągów.

Zbiorniki wody zdemineralizowanej dla elektrowni Opole
14.07.2015
W końcu czerwca 2015 SINKOS zakończył pierwszy etap projektowy dla dwóch zbiorników wody zdemineralizowanej V=500m3 przeznaczonych dla elektrowni Opole. Zbiorniki mają być izolowane termicznie i posiadać elektryczną instalację grzewczą.

Cyklon dla instalacji odsiarczania
14.07.2015
W maju SINKOS otrzymał zlecenie na budowę cyklonu Gas disperser dla instalacji odsiarczania spalin elektrowni węglowej w Danii. Termin wykonania i dostawy – sierpień 2015.

Reaktor ze stali 904L
14.07.2015
W maju 2015 zakończono montaż reaktora ze stali nierdzewnej 904L, przeznaczonego na komponenty chemiczne. Montaż został przeprowadzono w zakładzie inwestora w Policach.

Kontenery z urządzeniami gaśniczymi NOVEC
14.07.2015
W kwietniu SINKOS otrzymał zamówienie od kontrahenta norweskiego na budowę pięciu kontenerów z urządzeniami gaśniczymi przeznaczonymi dla przemysłu offshore, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Dostawa przewidziana jest na koniec lipca 2015.

Zakończenie budowy i dostawa silosów na produkty zbożowe
14.07.2015
W kwietniu 2015 zakończono budowę czterech silosów na produkty zbożowe dla kontrahenta niemieckiego. Silosy, o kształcie cylindrycznym oraz prostopadłościennym, wykonano wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni ze specjalnych powłok ochronnych dla produktów żywnościowych. Komplet silosów został dostarczony w terminie do odbiorcy w Lipsku.

Suszarka osadów dostarczona do odbiorcy
14.07.2015
W końcu marca 2015 dostarczono zgodnie z planem gotową suszarkę osadów dla odbiorcy w Legnicy. Konstrukcja suszarki wykonana została na podstawie technologii duńskiej, ze stali kwasoodpornej AISI 304L. Jest ona elementem instalacji suszenia i spalania osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków.

Kontenery offshore ze stali nierdzewnej
14.07.2015
W marcu zostały wysłane do kontrahenta norweskiego zamówione i wykonane kontenery Sand Bin Containers ze stali kwasoodpornej 316L, przeznaczone dla przemysłu wydobywczego offshore Gina Krog.

Trzy zbiorniki 700m3 na paliwa płynne
13.02.2015
W lutym 2015 SINKOS otrzymał zlecenie na budowę trzech zbiorników na paliwo płynne V=700m3 w Gdyni. Zbiorniki z podwójnym dnem i podwójna ścianą osłonową wykonane maja być ze stali węglowej S355JR. Termin montażu: lato 2015.

Zbiorniki wody zdemineralizowanej dla elektrowni
13.02.2015
W połowie lutego 2015 SINKOS podpisał kontrakt na projekt I budowę dwóch zbiorników na wodę zdemineralizowaną V=500m3 dla elektrowni Opole. Zbiorniki mają być izolowane termicznie i posiadać elektryczną instalację grzewczą.

4 silosy na produkty zbożowe
13.02.2015
W lutym 2015 SINKOS otrzymał zlecenie od kontrahenta niemieckiego na project I budowe 4 silosów na produkty zbożowe. Silosy będą zamontowane na terenie zakładu produkcyjnego k/Lipska.

Kondenser ze stali 316L dla układu suszenia osadów
13.02.2015
W pierwszej dekadzie lutego zakończono budowę kondensera ze stali kwasoodpornej AISI 316L.
Urządzenie to, zbudowane wg duńskiej technologii, będzie zainstalowane w systemie osuszania i termicznej utylizacji osadów pościekowych w oczyszczalni ścieków w Legnicy.

Suszarka osadów
13.02.2015
W końcu stycznia 2015 ukończono zgodnie z planem budowę suszarki osadów pościekowych. Konstrukcja suszarki wykonana została na podstawie technologii duńskiej, ze stali kwasoodpornej AISI 304L.

Zbiornik technologiczny ze stali 904L
13.02.2015
W styczniu 2015 zakończono budowę reaktora ze stali nierdzewnej 904L, na komponenty chemiczne. Montaż w zakładzie inwestora przewidziany jest na marzec 2015.

Kontenery offshore ze stali nierdzewnej
13.02.2015
Na początku stycznia 2015 SINKOS otrzymał zlecenie od kontrahenta norweskiego na budowę trzech kontenerów dozowania piasku dla projektu offshore. Materiał: stal kwasoodporna AISI 316L. Kontenery budowane będą wg projektu norweskiego.

2014

Zbiorniki na wodę pitną
17.11.2014
W pierwszym tygodniu listopada zostały przekazane kontrahentowi duńskiemu trzy zbiorniki na wodę pitną o poj.100m3. Zbiorniki o średnicy 3,40 m będą zainstalowane w stacji uzdatniania wody pod Kopenhagą.

Konstrukcje offshore
17.11.2014
W połowie listpada SINKOS zakończył budowę I przekazał kontrahentowi norweskiemu trzy konstrukcje stalowych platform dla projektu Gina Krog. Platformy zostały następnie wysłane drogą morską do Norwegii.

Kondenser ze stali nierdzewnej
17.11.2014
W listopadzie SINKOS otrzymał zlecenie na budowę kondensera ze stali kwasoodpornej AISI 316L.
Urządzenie będzie dostarczone do instalacji suszenia osadów pościekowych oczyszczalni ścieków na południu Polski.

Suszarka osadów
31.10.2014
W październiku 2014 podpisano umowę z kontrahentem duńskim na budowę suszarki osadów pościekowych. Konstrukcja suszarki będzie wykonywana na podstawie technologii duńskiej, ze stali kwasoodpornej AISI 304L.

Zbiornik technologiczny ze stali 904L
31.10.2014
W październiku 2014 otrzymano zlecenie i przystąpiono do budowy zbiornika ze stali nierdzewnej 904L, na komponenty chemiczne. Zbiornik ma być gotowy w styczniu 2015 r.

Belki montażowe Crane Beams dla farm wiatrowych
31.10.2014
W październiku 2014 Sinkos otrzymał dodatkowe zlecenie na kontynuację produkcji stalowych belek dźwigowych przeznaczonych do montażu w farmach wiatrowych.

Konstrukcje offshore Martin Linge
31.10.2014
W wrześniu 2014 otrzymano zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowych sektora offshore dla kontrahenta norweskiego dla projektu Martin Linge, jako kontynuację wcześniejszych zamówień.

Cyklon dyspersji spalin Konin
31.10.2014
We wrześniu 2014 została zakończona budowa cyklonu dyspersji spalin dla ciepłowni w Koninie.

Zbiorniki ORLEN zakończenie budowy
31.10.2014
We wrześniu 2014 zakończono budowę 2 zbiorników stalowych na paliwa płynne dla PKN ORLEN. Pojemność: 500m3, typ zbiorników: naziemne z podwójnym dnem i płaszczem osłonowym. Prace budowlano-konstrukcyjne zostały wykonane w terminie. Próby szczelności oraz odbiór końcowy odbył się bez zastrzeżeń.

Montaż kanałów powietrznych w Ueckermunde
31.10.2014
W sierpniu 2014 został zakończony montaż kanałów wentylacyjnych w odlewni MAG w Ueckermunde.

ISO EN 1090
31.10.2014
W końcu sierpnia 2014 został wdrożony system zarządzania jakością EN ISO 1090. System ten jest ważnym dokumentem wymaganym dla realizacji zaawansowanych technicznie konstrukcji stalowych.

ISO 9001
31.10.2014
W sierpniu 2014 został pomyślnie przeprowadzony w firmie audyt aktualizacyjny systemu ISO 9001. Nowy certyfikat jest ważny do 15-12-2015 r.

Cyklon dyspersji spalin Czechy
31.10.2014
W lipcu 2014 zrealizowano budowę stalowego cyklonu dyspersji spalin dymowych dla ciepłowni w Czechach. Cyklon wykonany został w 4 częściach z uwagi na duże gabaryty i zostanie zamontowany na kominie istniejącej ciepłowni w Libercu.

Zbiorniki do Norwegii oil water
31.10.2014
W lipcu 2014 zakończono budowę 4 zbiorników na wodę zaolejoną dla kontrahenta norweskiego.
Zbiorniki wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym dostarczono bezpośrednio do klienta do gminy na południe od Oslo.

Nowa malarnia SINKOS
31.10.2014
W końcu 2014 roku została zakończona inwestycja budowy nowego budynku malarni konstrukcji stalowych. Budynek składa się z 3 pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty związane z pasywacją powierzchni, czyszczeniem strumieniowo-ściernym, malowaniem.

Konstrukcje offshore Gina Krog
31.10.2014
W czerwcuu 2014 podpisano umowę z Norwegami na budowę trzech stalowych platform przeznaczonych na morskie pole oil&gas Gina Krog. Platformy służyć będą do montowania urządzeń i systemów technologicznych.

Zbiorniki na paliwa płynne dla ORLEN
31.10.2014
W maju 2014 rozpoczęto realizację dwóch zbiorników na paliwa płynne dla PKN ORLEN S.A. Będą to zbiorniki dwupłaszczowe o podwójnym dnie. Pojemność nominalna zbiorników: 500 m3. Miejsce budowy – Ostrów Wlkp.

Konstrukcja aparatu kontaktowego
31.10.2014
W maju 2014 dostarczono dla na budowę odbiorcy KGHM płaszcz aparatu kontaktowego ze stali kwasoodpornej 1.4541. Płaszcz aparatu o poj.400m3 wykonano metodą rulonową.

Zbiorniki z duplexu dla kontrahenta norweskiego FJAELL
31.10.2014
W maju 2014 została zakończona realizacja trzech zbiorniki z duplexu dla kontahenta norweskiego.
Zbiorniki zostały wysłane transportem drogowym.

Cyklon dyspersji spalin Jutland
31.10.2014
W kwietniu 2014 zakończono budowę i wysłano do klienta w Danii cyklon dyspersji spalin (gas disperser). Cyklon będzie zamontowany na kominie elektrowni na terenie Jutlandii i służył wytrącaniu siarki ze spalin dymowych.

Zbiorniki na wodę pitną dla duńskiego kontrahenta
31.10.2014
W kwietniu 2014 otrzymano zlecenie od kontrahenta duńskiego na budowę 3 zbiorników na wodę pitną dla stacji ujęcia wody w Kopenhadze. Zbiorniki posiadać będą wewnątrz specjalną antykorozyjną powłokę ochronną gr.600 um. Zakończenie projektu i wysyłka do klienta  listopad 2014.

Zbiorniki na dwuchloroetan Anwil Włocławek
31.10.2014
W marcu 2014 zakończono budowę zbiornika V=2000m3 na dwuchloroetan dla Anwil S.A. we Włocławku. Zbiornik został wykonany w terminie, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Ogłoszenie o sprzedaży żurawia10t i sztaplarki
29.04.2014
Spółka sprzeda żuraw samochodowy oraz sztaplarkę.
Żuraw samochodowy:
marki Jelcz DS-0104R
udźwigu 10t.
Rok produkcji: 1983.
Cena: 20.000 zł
Sztaplarka:
marka CLARK C500Y70PD
udźwig 3500 kg
Cena: 7.000 zł
Bliższe informacje: Mieczysław Łapko tel. 603 947824

Świadectwo ochronne
25.03.2014
W ostatnich dniach firma SINKOS uzyskała od Urzędu Patentowego świadectwo ochronne na specjalną metodę wykonywania jednostronnego plazmowego spawania powierzchni blach stalowych. Metoda ma zastosowanie gównie do blach kwasoodpornych. Wyróżnienie to świadczy o rozwijaniu nowatorskich technik spawalniczych, co wyróżnia firmę na tle innych wykonawców w Polsce.

Wdrażanie systemu ISO EN 1090
09.02.2014
Prowadzone są prace nad wdrożeniem systemu ISO EN 1090, termin wdrożenia systemu – maj 2014 r.

Powstanie śrutowni i malarni konstrukcji stalowych na terenie SINKOS
09.02.2014
Rozpoczęto prace wyburzeniowe starej hali na terenie SINKOS, jako przygotowanie pod budowę nowego obiektu śrutowni i malarni konstrukcji stalowych

Separator oleju z duplexu dla KELOOGS

09.02.2014
Został wykonany pierwszy z dwóch separatorów oleju z duplexu dla KELOOGS (zakończenie kontraktu w końcu lutego 2014 r.)

Dwa zbiorniki na paliwa dla ORLEN S.A.
09.02.2014
Uzgodniony został zakres zlecenia na budowę 2 zbiorników 500m3 na paliwa dla ORLEN S.A .

Nowy zbiornik na dwuchloroetan
09.02.2014
Na terenie ANWIL S.A. SINKOS zakończył rozbiórkę starego zbiornika 2000m3 na dwuchloroetan, jako przygotowanie do budowy nowego zbiornika

Zbiornik modułowy biogazu w Szwecji
09.02.2014
SINKOS jest w trakcie realizacji kolejnego zbiornika modułowego biogazu do Szwecji

Wykonanie drobnych elementów stalowych do wież wiatrowych
09.02.2014
Rozpoczęto wykonanie drobnych elementów stalowych do pomieszczeń generacji energii wież wiatrowych

Produkcja testowa Crane Beams

09.02.2014
SINKOS przystąpił do produkcji testowej konstrukcji stalowych Crane Beams do wież wiatrowych