Zakończenie II etapu montażu belek Davits UMOE

W lutym 2016 SINKOS zakończył montaż konstrukcji ramp zrzutowych typu Davits dla kontrahenta norweskiego. Całość prac obejmowała ponad 500 T konstrukcji ramowych dla sektora offshore. Duża część spoin podlegała badaniom kontrolnym NDT, całość malowana była specjalnymi zestawami powłok ochronnych.

 

Zakończenie rozbudowy zakładu w Policach

W lipcu 2016 SINKOS zakończył rozbudowę zakładu produkcji środków chemicznych  dla sektora ochrony środowiska w Policach. Rozbudowa obejmowała wykonanie nowych fundamentów oraz szczelnej tacy żelbetowej, estakady pod rurociągi, system schodów i podestów obsługowych, rurociągów wraz z armaturą oraz pompami , montaż zbiorników, stacja załadowcza.

 

Zakończenie rozbudowy zakładu we Wrocławiu

W sierpniu 2016 SINKOS zakończył rozbudowę zakładów chemicznych we Wrocławiu. Rozbudowa obejmowała fundamenty i szczelną tacę pod zbiorniki, konstrukcję stalową schodów i opodestowania na 2 poziomach, montaż rurociągów z armaturą, montaż zbiorników, reaktorów i mieszalników wraz z mieszadłami.

 

Zakończenie budowy zbiorników w Gdyni

W październiku 2016 SINKOS zakończył budowę trzech zbiorników na paliwa płynne w bazie marynarki w Gdyni. Zbiorniki wykonane zostały jako dwupłaszczowe z podwójnym dnem oraz wyposażone w pianowy system p-pożarowy. Wykonane zostało również pełne zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolacja termiczna zbiornika głównego.

 

Zakończenie dostaw zbiorników Elektrowni Opole

W listopadzie 2016 SINKOS zakończył budowę i dostawę zbiorników zadania K10 dla instalacji odsiarczania rozbudowywanej Elektrowni Opole, na zamówienie generalnego wykonawcy – ALSTOM Power / GE Power. W ramach budowy dostarczono 16 zbiorników stalowych o pojemności od 60 do 3500 m3. Zbiorniki posiadały wykonane pełne zabezpieczenie antykorozyjne, w kilku przypadkach zamontowana została wewnętrzna wykładzina gumowa.

 

Zakończenie montażu 3 zbiorników na paliwa w Gdyni

SINKOS w listopadzie 2015 zakończył budowę w stanie surowym trzech zbiorników o poj.700m3 na paliwa płynne w porcie w Gdyni. Zbiorniki o podwójnym dnie i drugiej ścianie osłonowej wykonano ze stali węglowej S355. Po próbie wodnej planowanej na koniec listopada zostanie zamontowana instalacja pianowa. Na wiosnę 2016 planowane jest wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbiorników.

Wykonanie kontenerów  dla systemu przeciwpożarowego NOVEC

W pierwszej połowie lipca został zakończony montaż i wysłano do klienta norweskiego dwa kontenery ze stali nierdzewnej 316L przeznaczone dla urządzeń systemu antypożarowego NOVEC. Urządzenia zostały zbudowane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego  i zatwierdzonego przez koncern TOTAL. Przeznaczone są dla projektu offshore Martin Linge.

Zakończenie budowy konstrukcji offshore dla projektu Martin Linge

W lipcu 2015 SINKOS zakończył realizację konstrukcji stalowych dla projektu offshore Martin Linge. Ostatnie konstrukcje zostały w lipcu poddane procesowi wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych.

Zakończenie budowy w Zakładach Chemicznych Złotniki

W czerwcu 2015 SINKOS zakończył prace budowlane w Zakładach Chemicznych Kemira Złotniki. Wykonano nowe fundamenty pod zbiorniki technologiczne  oraz montaż zbiorników wraz z konstrukcjami stalowymi, jak pomosty międzyzbiornikowe  i  zsypy. Dodatkowo  wykonano system rurociągów.

Zakończenie budowy i dostawa silosów na produkty zbożowe

W kwietniu 2015 zakończono budowę czterech silosów na produkty zbożowe dla kontrahenta niemieckiego. Silosy, o kształcie cylindrycznym oraz prostopadłościennym, wykonano wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni ze specjalnych powłok ochronnych dla produktów żywnościowych. Komplet silosów został dostarczony w terminie do odbiorcy w Lipsku.

Reaktor ze stali 904L

W maju 2015 zakończono montaż reaktora ze stali nierdzewnej 904L, przeznaczonego na komponenty chemiczne. Montaż został przeprowadzono w zakładzie inwestora w Policach.

Suszarka osadów dostarczona do odbiorcy

W końcu marca 2015 dostarczono zgodnie z planem gotową suszarkę osadów  dla odbiorcy w Legnicy. Konstrukcja suszarki wykonana została na podstawie technologii duńskiej, ze stali kwasoodpornej AISI 304L. Jest ona elementem instalacji suszenia i spalania osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków. Razem z suszarką wykonano i dostarczono kondenser ze stali 316L.

Nowa malarnia SINKOS

W lipcu 2014 została zakończona budowa nowego budynku zespolonych usług zabezpieczeń antykorozyjnych  konstrukcji stalowych.

Budynek składa się  z trzech komór, w których prowadzone będą prace antykorozyjne związane z przygotowaniem powierzchni  i nakładaniem powłok malarskich: komora śrutowania stali węglowych, komora malowania natryskowego i komora pasywacji powierzchni stali kwasoodpornych. Dostawcą komór urządzeń technologicznych była francuska firma SCITEX

Zbiorniki ORLEN na paliwa płynne

We wrześniu 2014 zakończono budowę 2 zbiorników stalowych  na paliwa płynne dla PKN ORLEN. Zbiorniki o pojemności 500m3 wykonane zostały jako obiekty z podwójnym dnem i płaszczem osłonowym. Prace budowlano-konstrukcyjne zostały wykonane w terminie. Próba szczelności przeprowadzona została z pozytywnym rezultatem.

Zbiornik na dwuchloroetan dla Anwil S.A.

W kwietniu 2014 SINKOS zrealizował budowę  zbiornika V=2000m3 na dwuchloroetan dla Anwil S.A. we Włocławku. W zakres opracowania wchodziła dokumentacja projektowa uzgodniona z UDT. Zbiornik został wykonany w terminie, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz nazbiornikową instalacją p-pożarową.

Zbiorniki z duplexu dla kontrahenta norweskiego

W maju 2014 została zakończona realizacja  zbiorników ze stali nierdzewnej (1.4462 duplexu) dla kontrahenta norweskiego. Zbiorniki zostały poddane procedurom odbiorowym (próba ciśnieniowa, obiory TÜV), zakończonym pomyślnie.

Aparatu kontaktowy ze stali nierdzewnej dla KGHM 

W maju 2014 dostarczono dla na budowę do KGHM płaszcz aparatu kontaktowego ze stali nierdzewnej 1.4541.  Płaszcz aparatu o poj.400m3 wykonano metodą rulonową skracając czas realizacji. Szczelność połączeń spawanych płaszcza została skontrolowana badaniami nieniszczącymi (PT, RTG). Próby odbiorowe przebiegły pomyślnie.

Zbiorniki na wodę pitną

W listopadzie zostały przekazane kontrahentowi duńskiemu trzy zbiorniki na wodę pitną o poj.100m3. Zbiorniki o średnicy 3,40 m będą zainstalowane w stacji uzdatniania wody pod Kopenhagą. Wewnętrzna powłoka antykorozyjna, zgodnie z projektem, ma 600 um grubości.

Konstrukcje offshore projektu Gina Krog

W połowie listopada SINKOS zakończył budowę I przekazał kontrahentowi norweskiemu trzy konstrukcje stalowych platform dla projektu Gina Krog. Materiałem konstrukcyjnym była stal węglowa S355NH oraz stal nierdzewna 1.4404. Wykonanie platform wymagało dużej dokładności w zakresie dotrzymania wymiarów poszczególnych elementów 3D. Platformy zostały wysłane drogą morską do Norwegii.

Cyklony dyspersji spalin dla elektrociepłowni

W roku 2014 SINKOS wykonał kilka konstrukcji stalowych cyklonów spalin  dla klientów m.in. w Danii, Czechach i w Polsce. Cyklony przeznaczone były do zamontowania na kominach elektrociepłowni  w instalacjach redukcji siarki ze spalin dymowych. Z uwagi na duże gabaryty, cyklony po wykonaniu były dzielone zgodnie z dokumentacja na 4 części.

Zbiorniki do Norwegii

W roku 2014 SINKOS zbudował zbiorniki na wodę zaolejoną dla instalacji oczyszczania przemysłowego w porcie. Kontrakt obejmował również opracowanie dokumentacji technicznej. Zbiorniki po badaniach szczelności i odbiorach końcowych zostały  dostarczone do klienta w Norwegii.

Konstrukcje Offshore:

Firma SINKOS od kilku lat udanie wykonuje konstrukcje offshore przeznaczone  na Morze Północne na platformy lub statki obsługujące platformy.  SINKOS systematycznie zwiększa swoją ofertę o nowe rozwiązania pod względem przeznaczenia i konstrukcji oraz stopnia komplikacji. Zwiększające się stopniowo zamówienia świadczą o zdobytym zaufaniu klientów i o wysokiej jakości produkcji.

Zbiorniki modułowe biogazu:

W czerwcu 2013 roku SINKOS zbudował 4 zbiorniki do produkcji biogazu o poj.20m3 dla kontrahenta duńskiego z przeznaczeniem na rynek w USA. Rysunki wykonawcze tych innowacyjnych zbiorników powstały w biurze SINKOS. Materiał: stal kwasoodporna AISI 316L.

Zbiorniki ZCH Puławy:

W wyniku wygranego przetargu we wrześniu 2012 r. SINKOS zbiorniki o dużej pojemności dla zakładów chemicznych Puławy. Mimo krótkiego czasu realizacji, zbiorniki te dzięki zastosowanej nowatorskiej technologii budowy, zostały oddane w terminie.

Materiał: stal kwasoodporna AISI 316L.

Zbiorniki dla cukrowni Opalenica:

W palecie swoich produktów SINKOS posiada również zbiorniki stalowe dla przemysłu cukrowniczego, zbudowane w 2012 r.

Miejsce inwestycji: cukrownia w Opalenicy.
Materiał: stal węglowa.
Projektant instalacji: Chemadex SA.

Zbiorniki na tłuszcz płynny:

We wrześniu 2012 roku SINKOS zakończył budowę parku 8-zbiorników na płynny tłuszcz do produkcji pasz dla zwierząt.

Materiał : stal kwasoodporna AISI 304L.
Projekt zbiorników powstał w biurze Sinkos.

Zbiorniki dla oczyszczalni zakładów Maspex Olsztynek:

SINKOS we wrześniu 2012 r zbudował park zbiornikowy dla oczyszczalni ścieków przemysłu zakładów Maspex w Olsztynku.

Materiał na zbiorniki: stal kwasoodporna.

Zbiornik dla zakładów chemicznych Złotniki:

Zbiornik Złotniki, o pojemności 200 m3 został wykonany w bardzo krótkim czasie w hali produkcyjnej pod dachem, dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii pierścieniowej. Korpus zbiornika powstał w zaledwie tydzień.

Materiał: stal kwasoodporna.

Silosy ze stali kwasoodpornej:

SINKOS wykonał w 2012 r silosy ze stali kwasoodpornej dla  przemysłu chemicznego. Są to silosy na półprodukty chemiczne . Z uwagi na duże gabaryty transport drogowy wymagał specjalnych zezwoleń.

Obudowa pieca plazmowego:

W roku 2012 SINKOS po raz pierwszy wykonał konstrukcje obudowy pieca plazmowego, co stanowiło zupełnie nowe wyzwanie pod względem precyzji wykonania i jakości kompletnego produktu.

Zbiorniki dla oczyszczalni ścieków przemysłowych:

SINKOS w ostatnich latach zbudował zbiorniki ze stali szlachetnej dla wielu oczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie Polski.

Zbiorniki na paliwa płynne:

SINKOS zbudował wiele zbiorników na paliwa płynne, o pojemności od 250 m3 do 3500 m3. Odbiorcami byli m.in. grupa LOTOS, PKN Orlen.

Zbiorniki z Duplexu:

W 2011 roku SINKOS zbudował  ze stali duplexowej LDX2101 zbiornik buforowy ścieków 5200m3  oraz reaktor beztlenowy 2800m3 dla Anwil SA. Dzięki zastosowaniu stali duplexowej o dużej wytrzymałości  udało się zmniejszyć grubość zastosowanych blach stalowych z 15 mm do 8mm.

Obudowa zsypu na rynek rosyjski:

SINKOS wykonuje również różnorodne, skomplikowane i nietypowe konstrukcje stalowe. Przykładem jest zsyp ze stali 1.4541 wykonany w 2011 roku dla niemieckiego kontrahenta, z przeznaczeniem na rynek rosyjski.

Zbiornik na amoniak:

SINKOS w grudniu 2011 r wykonał i dostarczył do odbiorcy zbiorniki ze stali kwasoodpornej na wodę amoniakalna 24%. Zbiorniki te wymagają uzyskania bardzo wysokiej szczelności oraz zastosowania materiałów ze stali szlachetnej.

Zbiorniki pionowe 4- i 3- komorowe:

W 2011 i 2012 roku SINKOS zbudował zbiorniki 150 m3  4- i 3- komorowe dla przemysłu chemicznego. Jest to  zupełnie nowe rozwiązanie, do tej pory niespotykane,  polegające na budowie kilku pionowych komór w jednym zbiorniku. Konstrukcje przeznaczone były na rozpuszczalniki różnego typu. Jest to przykład innowacji  i nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problemów składowania materiałów o różnych charakterystykach chemicznych.

Budowa zbiorników dla zakładu produkcji biopaliw:

W 2010 roku SINKOS zbudował 18 zbiorników ze stali szlachetnej i stali węglowej dla zakładu produkcji biopaliw w Goświnowicach.

Suszarki osadu:

Suszarki osadu stanowią przykład wysoko przetworzonej konstrukcji, wymagającej dużej precyzji i dużego nakładu pracy. Suszarki osadów przeznaczone są do utylizacji osadów po ściekowych w oczyszczalniach ścieków, gdzie są one suszone do stopnia >90% suchej masy, co umożliwia następnie ich spalenie. Suszarki osadów zbudowane przez SINKOS na podstawie duńskiej technologii i projektu były przeznaczone na rynek Polski, Irlandii, Francji i USA.

Kontenery osadu:

SINKOS poszerzył swoją paletę urządzeń na osady po ściekowe dla oczyszczalni ścieków. Są to konstrukcje o indywidualnych cechach, dedykowane każdorazowo innemu rodzajowi osadów. Konstrukcje te są wykonywane głównie ze stali kwasoodpornej, jednakże zdarzają się obiekty również ze stali czarnej.

Wykonanie 2-óch zbiorników na amoniak finalnie przeznaczonych dla PKN ORLEN S.A.

Dane techniczne:

 • Materiał: stal kwasoodporna 1.4541.
 • Pojemność 125m3

Odbiorca austriacki

Wykonanie suszarni osadu poprocesowego dla oczyszczalni ścieków EVRY.

Dane techniczne:

 • materiał: stal czarna,
 • wymiary:L=17,08m, W=6,98m, H=5,71m.
 • ciężar: 32,7t

Zakres wykonania obejmował także zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni.

Odbiorca duński.

Wykonanie suszarni osadu poprocesowego dla oczyszcalni scieków ALDERWOOD.

Dane techniczne:

 • materiał: stal kwasoodporna AISI 304
 • wymiary L=15,86m, W=5,27m, H=5,76m
 • ciężar 23,8T.

Odbiorca duński

Wykonanie konstrukcji wpustów odwodnieniowych do wody deszczowej.

Odbiorca duński

Wykonanie i montaż zbiornika do produkcji etanolu.

Zbiornik posadowiony został na terenie Zakładu Produkcji Biopaliw na południu Polski.

Dane techniczne:

 • Pojemność 2.000 m3.
 • ,Materiał użyty do produkcji: stal czarna.
 • Ciśnienie:

Zakres wykonania obejmował ponadto:

 • budowę schodów, pomostów i balustrad nazbiornikowych,
 • montaż aparatury oddechowej,
 • montaż materiałów do monitoringu przestrzeni międzydennej,
 • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
 • zatwierdzenie projektu przez UDT,
 • zatwierdzenie typu urządzenia pomiarowego przez GUM,
 • legalizację końcową

Prace spawalnicze i monterskie związane z wznoszeniem konstrukcji stalowych, budową rurociągów i instalacji technicznych dla firmy Rieter Automotive Poland Sp. z o.o.

Zlecenie bezpośrednio od klienta niemieckiego.

Etap końcowy rozbudowy przyzakładowej oczyszczalni ścieków dla odbiorcy z branży chemicznej, zakres prac obejmował budowę dwóch zbiorników wraz z podestami ze stali odpornej na korozję typu Duplex oraz AISI 304L o łącznej masie 165t, zbiornik wyrównawczy o całkowitej pojemności 5260 m3 o średnicy 21,5 m i wysokości 14,5 m oraz reaktor o pojemności całkowitej 2945 m3 o średnicy 12,5 m i wysokości 24 m.

Budowa przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu działającego w sektorze spożywczym.

Zakres prac obejmował budowę sześciu zbiorników o zakresie pojemności od 40 do 790 m3, podestu łączącego zbiorniki oraz schodów krętych o wysokości 24m.

Wszystkie elementy wykonywane są stali odpornej na korozję AISI 316L oraz AISI 304L. Łączna masa konstrukcji wynosi 90t.

Realizacja zadania zakończyła się wiosną 2010r.

Wykonanie suszarni osadów ze stali AISI 304 (10t) oraz stali S235 (15t), przeznaczonych do pracy w nowoczesnych komunalnych oczyszczalniach ścieków, dla odbiorców w Irlandii oraz Stanach Zjednoczonych w stanie Minnesota.

Prefabrykacja elementów stalowych przeznaczonych do siłowni wiatrowych, wykonanych ze stali niestopowych, chronionych powłoką cynkową, o całkowitej masie 90t, dla odbiorcy duńskiego z branży energetycznej.

Wykonanie rurociągów technologicznych o łącznej długości ok 300m, z rur o średnicach od 15mm do 114mm, o grubości ścianek od 2mm do 5mm, ze stali AISI 316, przeznaczonych do pracy w nowo powstałej oczyszczalni ścieków komunalnych POMORZANY w Szczecinie.

Budowa hali instalacji koagulantów stosowanych w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (PIX), o powierzchni 311m2, całkowita masa wykorzystanych elementów 43 tony, oraz rozbudowa  zakładu produkcyjnego z branży chemicznej, zakres prac obejmował powiększenie powierzchni użytkowej instalacji koagulantów PAX o 190m2, przy wykorzystaniu 26.5t materiałów konstrukcyjnych.

Realizacja wg własnych projektów różnych wersji mieszadła z oprzyrządowaniem, 6 łopatkowego z tytanu typu GRADE7 o długości 2,5m oraz 3 łopatkowego ze stali S275 o długości 3,4m o łącznej masie 0.4t, dla odbiorcy z branży przemysłu chemicznego.

Wykonanie 21 pojemników kontenerowych ze stali kwasoodpornej AISI 321 oraz zwykłej S235 stali niestopowej o łącznej masie 28 ton, wg własnego projektu, dla nowo powstałej oczyszczalni ścieków komunalnych POMORZANY w Szczecinie.

Pierwszy w Polsce zbiornik ze stali typu duplex wyprodukowany metodą rulonową.

Firma opanowała trudną technologię spawania duplexu i wyprodukowała pierwszy w Polsce zbiornik z tego materiału metodą rulonową. Zbiornik jest elementem większego ciągu technologicznego. Ma pojemność 5 tys m3.

Dostawa 24 zbiorników technologicznych o pojemności 100-3000m3 do nowo budowanej fabryki biopaliw w Goświnowicach k/Nysy

Zakres dostaw naszej firmy obejmował  16 zbiorników stalowych w tym: 9 zbiorników se stali kwasoodpornej o pojemności do 1440 m3 oraz 7 zbiorników ze stali czarnej o pojemności do 3 tys. m3.

Cyklony oczyszczania spalin:

SINKOS w ramach cyklicznej produkcji buduje od 2008 roku stalowe konstrukcje cyklonów dla oczyszczania spalin w elektrowniach węglowych. Do tej pory SINKOS zbudował cyklony na zamówienie kontrahenta duńskiego dla klientów z Włoch, Niemiec i Francji.

Prefabrykacja płaszczy magazynowych 4 zbiorników na produkty naftowe V 1000 m3 – wykonanie metodą rulonową.

Lekkie osłony taśmociągów z poliwęglanu na terenie Zakładów Chemicznych POLICE S.A.

10 zbiorników stalowych na klej do opon dla odbiorcy japońskiego z branży motoryzacyjnej.

Wykonanie 2 suszarni osadu dla powstającej oczyszczalni ścieków komunalnych POMORZANY w Szczecinie.

Konstrukcje stalowe platform wiertniczych na Morze Północne – wielkogabarytowe przestrzenne konstrukcje ze stali kwasoodpornej i czarnej, transport barką.

2 zbiorniki typu Actifloc ze stali kwasoodpornej AISI 304 i 316 o łącznej wadze 18 ton.

Rurociągi i zwężki Venturiego:

Od 2007 roku SINKOS produkuje zwężki Venturiego o różnych średnicach, od 400mm do 2800 mm.

Materiał: stal kwasoodporna oraz węglowa.

Budowa 2 zbiorników na dodatki do biopaliw dla bazy PKN ORLEN w Szczecinie.

Remont komina stalowego o wysokości 72,5 m i średnicy 2,2 m – prefabrykacja komina ze stali AISI 321, stalowych podestów i schodów, wyburzenie istniejącej wewnętrznej powłoki komina, montaż gotowych elementów komina za pomocą dźwigu poprzez wlot istniejącego komina.

Konstrukcje stalowe platform wiertniczych na Morze Północne – wielkogabarytowe przestrzenne konstrukcje ze stali kwasoodpornej i czarnej, transport barką.

30 ton cyklonów ze stali czarnej S235JRG2 dla elektrowni w Neapolu – urządzenia służące do wytrącania azotu z dymu przeznaczone…………

100 ton konstrukcji kanałów i kominów ze stali kwasoodpornej dla elektrowni Kiruna w Szwecji – urządzenia do napędzania turbin prądotwórczych.

Budowa zespołu wody technologicznej do obróbki THERMIX dla zakładu mięsnego z grupy Smithfield Foods Inc. – 4 zbiorniki ze stali AISI 304 o pojemności 90 i 120 m3 z izolacją termiczną, rurociągi technologiczne DN 200 ze stali AISI 304 o długości 1800 m, stalowe konstrukcje wsporcze, budynek pompowni i sterowania.

8 zbiorników stalowych na żywicę epoksydową o pojemności 50 i 60m3, projekt wraz z uzgodnieniem z UDT – dla producenta farb lakierów i impregnatów.

Dostawa zbiorników ze stali kwasoodpornej do nowopowstającej, beztlenowej oczyszczalni ścieków dla producenta soków – reaktor IC i Circox oraz 4 zbiorniki procesowe o pojemnościach od 32 do 1520 m3 i wysokości do 12,72 m

Budowa magazynowych zbiorników paliwowych na terenie Rafinerii grupy LOTOS w Gdańsku – 5 zbiorników operacyjnych dla instalacji nalewu paliw do autocystern, zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności 1000 i 2000 m3, wyprodukowane metodą rulonową

Budowa magazynowych zbiorników paliwowych dla PKN ORLEN S.A. – baza Magazynowa nr 93 w Nowej Soli: 3 naziemne zbiorniki stalowe, walcowe, o osi pionowej, z dachem stałym o pojemności 100 m3, wykonane metodą rulonową.

Cyklony ze stali czarnej S235JRG2 dla elektrowni w Neapolu – urządzenia służące do wytrącania azotu z dymu przeznaczone ………………

170 ton konstrukcji kanałów ze stali czarnej S235 JRG2 dla duńskiej stoczni Burmeister & Wein.

Dostawa 2 zbiorników ze stali AISI 316L do nowopowstającej oczyszczalni ścieków dla producenta soków – reaktor IC u zbiornik recyrkulacyjny.

Reaktor ze stali kwasoodpornej 904L i mieszalnik ze stali 316L dla producenta koagulantów do chemicznego oczyszczania ścieków spółki z fińskiej grupy KEMIRA CHEMICALS.

Prefabrykacja płaszczy magazynowego zbiornika paliwowego V=2000 m3 o łącznej wadze 70 ton dla płockiej rafinerii PKN ORLEN S.A.

Wykonanie zbiornika dwupłaszczowego z podwójnym dnem o pojemności 1000 m3 na lekki olej opałowy typu Eksterm Plus dla instalacji oleju rozpałkowego na terenie Elektrowni PAK Pątnów II w Pątnowie k/Konina

Budowa beztlenowej podczyszczalni ścieków na terenie WRIGLEY Poland Sp. z o.o. w Poznaniu – 4 zbiorniki ze stali kwasoodpornej o pojemności 800 i 1500 m3 wykonane metodą rulonową, konstrukcje schodów i podestów, montaż urządzeń i orurowania, budowa hali z pomieszczeniami socjalnymi.

Dostawa i montaż zbiorników dla beztlenowej oczyszczalni ścieków przemysłowych dla browaru grupy CARLSBERG – reaktory IC i Deni Circox, flotator oraz 4 zbiorniki ze stali kwasoodpornej o pojemności 30, 50, 200 i 800 m3, izolacja termiczna, montaż armatury nazbiornikowej, schodów, podestów i in. elementów wyposażenia.

Dostawa i montaż konstrukcji stalowych hal i estakad dla nowopowstającej fabryki uzdatniania węgla kamiennego na terenie Arctic Paper w Kostrzyniu.

Zbiorniki typu Actifloc ze stali czarnej S235JRG2 – urządzenie do uzdatniania wody montowane na rzekach w USA.

Dostawa 2 zbiorników ze stali kwasoodpornej 904L dla producenta z fińskiej grupy KEMIRA CHEMICALS – reaktor i mieszalnik do procesów produkcji koagulantów do chemicznego oczyszczania ścieków.

Wbudowanie konstrukcji stalowych w obiekcie magazynowym na terenie browaru z grupy CARLSBERG.

Budowa zbiorników ze stali kwasoodpornej na dla firmy SEMECA z Francji – 2 zbiorniki o pojemności 18 m3

Budowa instalacji oczyszczalni ścieków przemysłowych na terenie zakładu przetwórstwa owocowego: zbiornik pionowy o pojemności 1000 m3 wraz z osprzętem, napowietrzeniem, rurociągami, armaturą i układem sterowania.

Budowa podczyszczalni ścieków na terenie zakładów przetwórstwa owocowego – budowa budynku podczyszczani ścieków, kompletny montaż wyposażenia i przewodów rurowych.

Reaktor z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej 904L dla zakładu fińskiej grupy KEMIRA CHEMICALS – zbiornik technologiczny na siarczan żelazawy o pojemności 18 m3

Połączenie taśmociągami magazynów 105 i 106 w Zakładach Chemicznych POLICE S.A. – 11 taśmociągów, w tym 2 przejezdne, o dużym stopniu skomplikowania, prace ziemne, fundamenty, drogi i podtorza przenośników przejezdnych, prace murowe, elewacyjne i antykorozyjne, konstrukcje stalowe i żelbetowe.

Współpraca przy budowie oczyszczalni ścieków dla Polfy Pabianice – montaż zbiorników z tworzyw sztucznych (PE, PP), rurociągów z PCV, PE i PP, prasy filtracyjnej.

Współpraca przy budowie przemysłowej oczyszczalni ścieków w Szczecinie – spawanie stali kwasoodpornych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, prace montażowe, malarskie i izolerskie.

2000 mb taśmociągów przesyłowych dla Zakładów Chemicznych POLICE S.A.

Budowa instalacji PAX dla zakładu fińskiej grupy KEMIRA CHEMICALS – prace ziemne i fundamenty, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej budynku, aparatury i orurowania, elewacja budynku.

Rozbudowa magazynu surowców i produktów dla zakładu fińskiej grupy KEMIRA CHEMICALS – fundamenty i taca pod zbiorniki magazynowe, drogi, układ kanalizacji i przepompowni ścieków, montaż studni z polimerobetonu wraz z przepompowniami.