2016

Budowa tacy magazynowej
05.06.2016
W maju 2016 SINKOS podpisał umowę z zakładami chemicznymi na budowę nowej tacy żelbetowej i przeniesienie magazynu. Prace mają się rozpocząć w czerwcu 2016.

Fundamenty stalowe
05.06.2016
W maju 2016 SINKOS podpisał umowę na wykonanie 10 fundamentów stalowych pod zbiorniki dla instalacji chemicznej. Fundamenty ze stali węglowej będą zabezpieczone antykorozyjnie. Dostawa planowana jest na lipiec 2016.

Montaż instalacji p-pożarowej na zbiornikach
05.06.2016
W maju 2016 rozpoczęto montaż instalacji zraszaczowych i pianowych na zbiornikach paliwowych w Gdyni. Zamontowanie instalacji poprzedza wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na tych trzech zbiornikach, co planowane jest na lipiec 2016. Zbiorniki o poj. 700m3 zaprojektowano jako naziemne z podwójnym dnem i płaszczem osłonowym.

Wypalanie laserowe blach
05.06.2016
W kwietniu i maju 2016 SINKOS kontynuował usługi dla firm zewnętrznych w zakresie wypalania laserowego elementów z blach nierdzewnych, o grubościach od 5 do 15 mm.

Zbiorniki Process Water Tanks
05.06.2016
W marcu 2016 SINKOS zbudował dwa zbiorniki Process Waters Tanks dla instalacji odsiarczania spalin Elektrowni Opole. Zbiorniki po dostarczeniu na budowę będą wyposażone w wewnętrzną chemoodporną wykładzinę gumową

Zbiornik zrzutu awaryjnego
05.06.2016
W lutym 2016 SINKOS wygrał przetarg na budowę zbiornika zrzutu awaryjnego V-1800m3 w ramach instalacji odsiarczania EC-2 dla Grupy Azoty S.A. Zakres wykonania obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej. Początek budowy planowany jest na czerwiec 2016 a zakończenie i próby odbiorowe na listopad 2016.

2015

Wykonanie prefabrykacji elementów zbiornika Auxiliary Tank
20.11.2015
SINKOS w listopadzie 2015 sfinalizuje prefabrykację elementów zbiornika Auxiliary Tank 3400m3 dla Elektrowni Opole. Rozpoczęcie montażu zbiornika w Opolu planowane jest na grudzień 2015. Zakończenie budowy planowane jest“ na wiosnę 2016.

Odbiory końcowe nowej hali SINKOS
20.11.2015
SINKOS zakończył w październiku 2015 budowę nowej hali produkcyjnej. Procedury odbiorowe mają trwać do końca listopada. Inwestycja została sfinansowana w części ze środków z UE.

Umowa z firma duńską na seryjną prefabrykację konstrukcji stalowych dla farm wiatrowych
20.11.2015
SINKOS podpisał w październiku umowę ramową z firmą duńska na prefabrykację belek nośnych dla systemów napędowych dla farm wiatrowych. Roczna ilość zamawianych kompletów przekroczyć ma 360 szt.

Rozpoczęcie budowy zbiorników na paliwa w Gdyni

20.11.2015
W sierpniu 2015 SINKOS rozpoczął budowę w Gdyni trzech zbiorników na paliwa płynne o pojemności jednostkowej 700m3. Zbiorniki zaprojektowano jako naziemne z podwójnym dnem i płaszczem osłonowym. Wykonanie próby wodnej w zrealizowanych zbiornikach planowane jest na początek grudnia 2015. Zabezpieczenie antykorozyjne ma zostać wykonane do wiosny 2016 r.

Dostawa 4 zwężek ze stali 304L dla budowanej spalarni odpadów w Szczecinie
20.11.2015
SINKOS zrealizował we wrześniu wykonanie kompletu zwężek ze stali kwasoodpornej AISI 304L dla spalarni odpadów w Szczecinie. Odbiorcą był Generalny Wykonawca inwestycji – Mostostal Warszawa.

Dostawa kontenerów dla systemu przeciwpożarowego offshore NOVEC 1230
20.11.2015
W sierpniu 2015 został zakończony montaż i wysłano do klienta norweskiego ostatnie trzy kontenery ze stali nierdzewnej 316L przeznaczone dla zabudowy urządzeń systemu antypożarowego NOVEC 1230. Urządzenia zostały zbudowane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego i zatwierdzonego przez koncern TOTAL. Przeznaczone są dla projektu offshore Martin Linge.

Podpisanie umowy z ALSTOM Power na budowę kilkunastu zbiorników dla EL Opole
20.11.2015
W pierwszej połowie lipca został podpisana umowa na budowę 16 zbiorników ze stali węglowej dla rozbudowywanej Elektrowni Opole. Pojemność zbiorników: od 60 do 3400 m3. Termin realizacji i dostaw – do końca lipca 2016r. Część zbiorników ma być wyposażona w wewnętrzną chemoodporną wykładzinę gumową.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej na zbiorniki ze stali 316L na wodę zdemineralizowaną
20.11.2015
W końcu czerwca został zakończony i zatwierdzony etap opracowania dokumentacji projektowej dla dwóch zbiorników 500m3 ze stali AISI 316L na wodę zdemineralizowaną dla elektrowni Opole. Budowa zbiorników w Opolu ma zostać rozpoczęta w II kw.2016 r. Generalnym Wykonawca jest ALSTOM Power.

Zbiorniki technologiczne systemu odsiarczania spalin elektrowni
14.07.2015
W lipcu 2015 SINKOS rozpoczął weryfikację dokumentacji projektowej na 15 zbiorników technologicznych dla systemu odsiarczania spalin elektrowni Opole, o pojemności od 60m3 do 3000m3. Realizacja planowana jest od drugiej połowy 2015 roku do końca 2016 r.

Wykonanie kontenerów dla systemu gaśniczego NOVEC
14.07.2015
W pierwszej połowie lipca został zakończony montaż i wysłano do klienta norweskiego dwa kontenery dla urządzeń systemu antypożarowego NOVEC. Urządzenia zostały wykonane na podstawie projektu technicznego uzgodnionego i zatwierdzonego przez koncern TOTAL. Przeznaczone są dla projektu offshore Martin Linge.

Zakończenie budowy konstrukcji offshore dla projektu Martin Linge
14.07.2015
W lipcu 2015 SINKOS zakończył realizację konstrukcji stalowych dla projektu offshore Martin Linge. Ostatnie konstrukcje zostały w lipcu poddane procesowi wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych.

Budowa trzech zbiorników na paliwa płynne V-700m3
14.07.2015
W lipcu 2015 SINKOS przystąpił do organizowania budowy w Gdyni trzech zbiorników na paliwa płynne V-700m3. Zbiorniki będą zrealizowane w wersji z podwójnym dnem i podwójną ścianą osłonową ze stali węglowej S355JR.

Kondensery dla instalacji suszenia osadów
14.07.2015
W czerwcu SINKOS wykonał i dostarczył kondenserów ze stali nierdzewnej dla instalacji osuszania osadów z oczyszczalni ścieków w Legnicy. Zakończenie całości prac montażowych instalacji przewidziane jest na koniec sierpnia 2015.

Zakończenie budowy w Zakładach Chemicznych Złotniki
14.07.2015
W czerwcu 2015 SINKOS zakończył prace budowlane w Zakładach Chemicznych Kemira Złotniki. Wykonano nowe fundamenty pod zbiorniki technologiczne oraz montaż zbiorników wraz z konstrukcjami stalowymi, jak pomosty międzyzbiornikowe i zsypy. Dodatkowo wykonano system rurociągów.

Zbiorniki wody zdemineralizowanej dla elektrowni Opole
14.07.2015
W końcu czerwca 2015 SINKOS zakończył pierwszy etap projektowy dla dwóch zbiorników wody zdemineralizowanej V=500m3 przeznaczonych dla elektrowni Opole. Zbiorniki mają być izolowane termicznie i posiadać elektryczną instalację grzewczą.

Cyklon dla instalacji odsiarczania
14.07.2015
W maju SINKOS otrzymał zlecenie na budowę cyklonu Gas disperser dla instalacji odsiarczania spalin elektrowni węglowej w Danii. Termin wykonania i dostawy – sierpień 2015.

Reaktor ze stali 904L
14.07.2015
W maju 2015 zakończono montaż reaktora ze stali nierdzewnej 904L, przeznaczonego na komponenty chemiczne. Montaż został przeprowadzono w zakładzie inwestora w Policach.

Kontenery z urządzeniami gaśniczymi NOVEC
14.07.2015
W kwietniu SINKOS otrzymał zamówienie od kontrahenta norweskiego na budowę pięciu kontenerów z urządzeniami gaśniczymi przeznaczonymi dla przemysłu offshore, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Dostawa przewidziana jest na koniec lipca 2015.

Zakończenie budowy i dostawa silosów na produkty zbożowe
14.07.2015
W kwietniu 2015 zakończono budowę czterech silosów na produkty zbożowe dla kontrahenta niemieckiego. Silosy, o kształcie cylindrycznym oraz prostopadłościennym, wykonano wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni ze specjalnych powłok ochronnych dla produktów żywnościowych. Komplet silosów został dostarczony w terminie do odbiorcy w Lipsku.

Suszarka osadów dostarczona do odbiorcy
14.07.2015
W końcu marca 2015 dostarczono zgodnie z planem gotową suszarkę osadów dla odbiorcy w Legnicy. Konstrukcja suszarki wykonana została na podstawie technologii duńskiej, ze stali kwasoodpornej AISI 304L. Jest ona elementem instalacji suszenia i spalania osadów pościekowych z oczyszczalni ścieków.

Kontenery offshore ze stali nierdzewnej
14.07.2015
W marcu zostały wysłane do kontrahenta norweskiego zamówione i wykonane kontenery Sand Bin Containers ze stali kwasoodpornej 316L, przeznaczone dla przemysłu wydobywczego offshore Gina Krog.

Trzy zbiorniki 700m3 na paliwa płynne
13.02.2015
W lutym 2015 SINKOS otrzymał zlecenie na budowę trzech zbiorników na paliwo płynne V=700m3 w Gdyni. Zbiorniki z podwójnym dnem i podwójna ścianą osłonową wykonane maja być ze stali węglowej S355JR. Termin montażu: lato 2015.

Zbiorniki wody zdemineralizowanej dla elektrowni
13.02.2015
W połowie lutego 2015 SINKOS podpisał kontrakt na projekt I budowę dwóch zbiorników na wodę zdemineralizowaną V=500m3 dla elektrowni Opole. Zbiorniki mają być izolowane termicznie i posiadać elektryczną instalację grzewczą.

4 silosy na produkty zbożowe
13.02.2015
W lutym 2015 SINKOS otrzymał zlecenie od kontrahenta niemieckiego na project I budowe 4 silosów na produkty zbożowe. Silosy będą zamontowane na terenie zakładu produkcyjnego k/Lipska.

Kondenser ze stali 316L dla układu suszenia osadów
13.02.2015
W pierwszej dekadzie lutego zakończono budowę kondensera ze stali kwasoodpornej AISI 316L.
Urządzenie to, zbudowane wg duńskiej technologii, będzie zainstalowane w systemie osuszania i termicznej utylizacji osadów pościekowych w oczyszczalni ścieków w Legnicy.

Suszarka osadów
13.02.2015
W końcu stycznia 2015 ukończono zgodnie z planem budowę suszarki osadów pościekowych. Konstrukcja suszarki wykonana została na podstawie technologii duńskiej, ze stali kwasoodpornej AISI 304L.

Zbiornik technologiczny ze stali 904L
13.02.2015
W styczniu 2015 zakończono budowę reaktora ze stali nierdzewnej 904L, na komponenty chemiczne. Montaż w zakładzie inwestora przewidziany jest na marzec 2015.

Kontenery offshore ze stali nierdzewnej
13.02.2015
Na początku stycznia 2015 SINKOS otrzymał zlecenie od kontrahenta norweskiego na budowę trzech kontenerów dozowania piasku dla projektu offshore. Materiał: stal kwasoodporna AISI 316L. Kontenery budowane będą wg projektu norweskiego.

2014

 

Zbiorniki na wodę pitną
17.11.2014
W pierwszym tygodniu listopada zostały przekazane kontrahentowi duńskiemu trzy zbiorniki na wodę pitną o poj.100m3. Zbiorniki o średnicy 3,40 m będą zainstalowane w stacji uzdatniania wody pod Kopenhagą.

Konstrukcje offshore
17.11.2014
W połowie listpada SINKOS zakończył budowę I przekazał kontrahentowi norweskiemu trzy konstrukcje stalowych platform dla projektu Gina Krog. Platformy zostały następnie wysłane drogą morską do Norwegii.

Kondenser ze stali nierdzewnej
17.11.2014
W listopadzie SINKOS otrzymał zlecenie na budowę kondensera ze stali kwasoodpornej AISI 316L.
Urządzenie będzie dostarczone do instalacji suszenia osadów pościekowych oczyszczalni ścieków na południu Polski.

Suszarka osadów
31.10.2014
W październiku 2014 podpisano umowę z kontrahentem duńskim na budowę suszarki osadów pościekowych. Konstrukcja suszarki będzie wykonywana na podstawie technologii duńskiej, ze stali kwasoodpornej AISI 304L.

Zbiornik technologiczny ze stali 904L
31.10.2014
W październiku 2014 otrzymano zlecenie i przystąpiono do budowy zbiornika ze stali nierdzewnej 904L, na komponenty chemiczne. Zbiornik ma być gotowy w styczniu 2015 r.

Belki montażowe Crane Beams dla farm wiatrowych
31.10.2014
W październiku 2014 Sinkos otrzymał dodatkowe zlecenie na kontynuację produkcji stalowych belek dźwigowych przeznaczonych do montażu w farmach wiatrowych.

Konstrukcje offshore Martin Linge
31.10.2014
W wrześniu 2014 otrzymano zlecenie na wykonanie konstrukcji stalowych sektora offshore dla kontrahenta norweskiego dla projektu Martin Linge, jako kontynuację wcześniejszych zamówień.

Cyklon dyspersji spalin Konin
31.10.2014
We wrześniu 2014 została zakończona budowa cyklonu dyspersji spalin dla ciepłowni w Koninie.

Zbiorniki ORLEN zakończenie budowy
31.10.2014
We wrześniu 2014 zakończono budowę 2 zbiorników stalowych na paliwa płynne dla PKN ORLEN. Pojemność: 500m3, typ zbiorników: naziemne z podwójnym dnem i płaszczem osłonowym. Prace budowlano-konstrukcyjne zostały wykonane w terminie. Próby szczelności oraz odbiór końcowy odbył się bez zastrzeżeń.

Montaż kanałów powietrznych w Ueckermunde
31.10.2014
W sierpniu 2014 został zakończony montaż kanałów wentylacyjnych w odlewni MAG w Ueckermunde.

ISO EN 1090
31.10.2014
W końcu sierpnia 2014 został wdrożony system zarządzania jakością EN ISO 1090. System ten jest ważnym dokumentem wymaganym dla realizacji zaawansowanych technicznie konstrukcji stalowych.

ISO 9001
31.10.2014
W sierpniu 2014 został pomyślnie przeprowadzony w firmie audyt aktualizacyjny systemu ISO 9001. Nowy certyfikat jest ważny do 15-12-2015 r.

Cyklon dyspersji spalin Czechy
31.10.2014
W lipcu 2014 zrealizowano budowę stalowego cyklonu dyspersji spalin dymowych dla ciepłowni w Czechach. Cyklon wykonany został w 4 częściach z uwagi na duże gabaryty i zostanie zamontowany na kominie istniejącej ciepłowni w Libercu.

Zbiorniki do Norwegii oil water
31.10.2014
W lipcu 2014 zakończono budowę 4 zbiorników na wodę zaolejoną dla kontrahenta norweskiego.
Zbiorniki wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym dostarczono bezpośrednio do klienta do gminy na południe od Oslo.

Nowa malarnia SINKOS
31.10.2014
W końcu 2014 roku została zakończona inwestycja budowy nowego budynku malarni konstrukcji stalowych. Budynek składa się z 3 pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty związane z pasywacją powierzchni, czyszczeniem strumieniowo-ściernym, malowaniem.

Konstrukcje offshore Gina Krog
31.10.2014
W czerwcuu 2014 podpisano umowę z Norwegami na budowę trzech stalowych platform przeznaczonych na morskie pole oil&gas Gina Krog. Platformy służyć będą do montowania urządzeń i systemów technologicznych.

Zbiorniki na paliwa płynne dla ORLEN
31.10.2014
W maju 2014 rozpoczęto realizację dwóch zbiorników na paliwa płynne dla PKN ORLEN S.A. Będą to zbiorniki dwupłaszczowe o podwójnym dnie. Pojemność nominalna zbiorników: 500 m3. Miejsce budowy – Ostrów Wlkp.

Konstrukcja aparatu kontaktowego
31.10.2014
W maju 2014 dostarczono dla na budowę odbiorcy KGHM płaszcz aparatu kontaktowego ze stali kwasoodpornej 1.4541. Płaszcz aparatu o poj.400m3 wykonano metodą rulonową.

Zbiorniki z duplexu dla kontrahenta norweskiego FJAELL
31.10.2014
W maju 2014 została zakończona realizacja trzech zbiorniki z duplexu dla kontahenta norweskiego.
Zbiorniki zostały wysłane transportem drogowym.

Cyklon dyspersji spalin Jutland
31.10.2014
W kwietniu 2014 zakończono budowę i wysłano do klienta w Danii cyklon dyspersji spalin (gas disperser). Cyklon będzie zamontowany na kominie elektrowni na terenie Jutlandii i służył wytrącaniu siarki ze spalin dymowych.

Zbiorniki na wodę pitną dla duńskiego kontrahenta
31.10.2014
W kwietniu 2014 otrzymano zlecenie od kontrahenta duńskiego na budowę 3 zbiorników na wodę pitną dla stacji ujęcia wody w Kopenhadze. Zbiorniki posiadać będą wewnątrz specjalną antykorozyjną powłokę ochronną gr.600 um. Zakończenie projektu i wysyłka do klienta  listopad 2014.

Zbiorniki na dwuchloroetan Anwil Włocławek
31.10.2014
W marcu 2014 zakończono budowę zbiornika V=2000m3 na dwuchloroetan dla Anwil S.A. we Włocławku. Zbiornik został wykonany w terminie, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Ogłoszenie o sprzedaży żurawia10t i sztaplarki
29.04.2014
Spółka sprzeda żuraw samochodowy oraz sztaplarkę.
Żuraw samochodowy:
marki Jelcz DS-0104R
udźwigu 10t.
Rok produkcji: 1983.
Cena: 20.000 zł
Sztaplarka:
marka CLARK C500Y70PD
udźwig 3500 kg
Cena: 7.000 zł
Bliższe informacje: Mieczysław Łapko tel. 603 947824

Świadectwo ochronne
25.03.2014
W ostatnich dniach firma SINKOS uzyskała od Urzędu Patentowego świadectwo ochronne na specjalną metodę wykonywania jednostronnego plazmowego spawania powierzchni blach stalowych. Metoda ma zastosowanie gównie do blach kwasoodpornych. Wyróżnienie to świadczy o rozwijaniu nowatorskich technik spawalniczych, co wyróżnia firmę na tle innych wykonawców w Polsce.

Wdrażanie systemu ISO EN 1090
09.02.2014
Prowadzone są prace nad wdrożeniem systemu ISO EN 1090, termin wdrożenia systemu – maj 2014 r.

Powstanie śrutowni i malarni konstrukcji stalowych na terenie SINKOS
09.02.2014
Rozpoczęto prace wyburzeniowe starej hali na terenie SINKOS, jako przygotowanie pod budowę nowego obiektu śrutowni i malarni konstrukcji stalowych

Separator oleju z duplexu dla KELOOGS

09.02.2014
Został wykonany pierwszy z dwóch separatorów oleju z duplexu dla KELOOGS (zakończenie kontraktu w końcu lutego 2014 r.)

Dwa zbiorniki na paliwa dla ORLEN S.A.
09.02.2014
Uzgodniony został zakres zlecenia na budowę 2 zbiorników 500m3 na paliwa dla ORLEN S.A .

Nowy zbiornik na dwuchloroetan
09.02.2014
Na terenie ANWIL S.A. SINKOS zakończył rozbiórkę starego zbiornika 2000m3 na dwuchloroetan, jako przygotowanie do budowy nowego zbiornika

Zbiornik modułowy biogazu w Szwecji
09.02.2014
SINKOS jest w trakcie realizacji kolejnego zbiornika modułowego biogazu do Szwecji

Wykonanie drobnych elementów stalowych do wież wiatrowych
09.02.2014
Rozpoczęto wykonanie drobnych elementów stalowych do pomieszczeń generacji energii wież wiatrowych

Produkcja testowa Crane Beams

09.02.2014
SINKOS przystąpił do produkcji testowej konstrukcji stalowych Crane Beams do wież wiatrowych

2013

Budowa zbiorników biogazu
12.12.2013
W grudniu 2013 r SINKOS podpisał kontrakt na budowę zbiorników produkcji biogazu z kontrahentem duńskim.

Elementy stalowe dla wież wiatraków energii odnawialnej
12.12.2013
W grudniu 2013 SINKOS otrzymał zlecenie na wykonanie partii elementów stalowych dla wież wiatraków energii odnawialnej.

Prefabrykacja i rozwijanie płaszczy dla Grupy LOTOS

12.12.2013
W listopadzie 2013 SINKOS zakończył prefabrykację i rozwijanie płaszczy zbiorników dla bazy Grupy Lotos k/Poznania.

Budowa zbiornika na dwuchloroetan DCE
12.12.2013
SINKOS w listopadzie 2013 r. podpisał umowę z zakładami chemicznymi na budowę zbiornika 2000m3 na dwuchloroetan DCE.

Prototypowe zbiorniki do generacji biogazu
12.12.2013
W czerwcu 2013 SINKOS przekazał Zamawiającemu prototypowe zbiorniki do generacji biogazu.

Targi w Szwajcarii 2013
29.11.2013
W czerwcu 2013 r. firma SINKOS uczestniczyła jako wystawca w targach Swiss T-Fairs w Moutier w Szwajcarii. Były to targi związane z automatyką w przemyśle. SINKOS przedstawiał swój zautomatyzowany sposób budowy zbiorników stalowych.

Targi w Norwegii
29.11.2013
Na początku czerwca 2013 r firma SINKOS uczestniczyła jako wystawca na targach Nor-Shipping w Oslo. W targach brały udział przedsiębiorstwa z całego świata, specjalizujące się w produkcji dla branży morskiej. SINKOS prezentował konstrukcje offshore.Są to największe branżowe targi w Norwegii.

Targi w Bazylei, Szwajcaria 2012
29.11.2013
W listopadzie 2012 r firma SINKOS wzięła udział jako wystawca w targach SWISSTECH w Bazylei. Brały tam udział renomowane firmy z całego Świata. SINKOS był jedną z trzech Polskich firm wystawiających się. Stoisko Cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Metoda wstęgowej podbudowy
14.02.2013
Informujemy o dodaniu do naszej strony dokładniejszego opisu stosowanej przez nas metody wstęgowej do produkcji zbiorników stalowych o mniejszych średnicach. Opis znajduje się w zakładce Oferta.

Usługa cięcia laserowego
14.02.2013
Informujemy, że do naszego zakresu usług dodaliśmy cięcie laserowe. Dzięki posiadanemu przez nas urządzeniu jesteśmy w stanie szybko i dokładnie pociąć nawet bardzo duże arkusze blachy. Szczegóły i zdjęcie urządzenia znajdują się w zakładce Oferta

2012

Nominacja do Nagrody Gospodarczej Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
27.06.2012
Z przyjemnością informujemy, że nasza firma została nominowana do konkursu Nagroda Gospodarcza Szczecińskiego Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego w kategorii Firma Innowacyjna Roku.
Podczas VII Gali Północnej Izby Gospodarczej, 15 czerwca 2012, ogłoszono nominacje i wręczono Nagrody Gospodarcze.
Nominacja ta ma charakter honorowy, a jej celem jest promocja najbardziej wartościowych firm na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zaproszenie do składania ofert na realizację planu rozwoju eksportu
27.04.2012
W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pn Wdrożenie planu rozwoju eksportu na docelowych rynkach szwajcarskim i norweskim, dofinansowanego w ramach programu POIG 6.1. niniejszym ogłaszamy przetarg ofert na opracowanie dla naszej firmy następujących usług w ramach zadania Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych:
1. Rozwój eksportu na rynek Norwegii:
usługi doradczej w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych
usługi w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi
opracowania badań marketingowych dotyczących rynku norweskiego w zakresie rozwoju eksportu w branży konstrukcji oraz zbiorników stalowych
zakupu baz danych potencjalnych klientów na rynku norweskim
2. Rozwój eksportu na rynek Szwajcarii
usługi doradczej w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych
usługi w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi
opracowania badań marketingowych dotyczących rynku szwajcarskiego w zakresie rozwoju eksportu w branży konstrukcji oraz zbiorników stalowych
zakupu baz danych potencjalnych klientów na rynku szwajcarskim
Termin realizacji zadań: od 01.05. do 30.09.2012.
Oferty cenowe powinny prezentować koszty dla poszczególnych pozycji osobno dla rynków poz.1 i 2.
W ofertach prosimy o podanie terminu ich ważności.
Kryterium wyboru ofert:
cena 80%
doświadczenie w realizacji podobnych projektów 20%
Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres: a.duber@sinkos.pl do dnia 13.05.2012 r.
Osoba kontaktowa: Agata Duber tel. 91 424 41 81

Prezes Spółki SINKOS uhonorowany Medalem Stulecia Polskiego Dozoru Technicznego
20.04.2012
Mamy zaszczyt poinformować, że podczas obchodów 100-lecia Polskiego Dozoru Technicznego Prezes Spółki SINKOS Pan Leon Dziurleja został uhonorowany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Pana Marka Walczaka Medalem Stulecia oraz Dyplomem Urzędu Dozoru Technicznego.
Dyplom wręczony został w uznaniu wieloletniej współpracy oraz czynnego udziału w procesie tworzenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego.
Dyplom znajduje się w zakładce Certyfikaty.

SINKOS otrzymała prawo ochronne na znak towarowy
20.04.2012
Informujemy, o przyznaniu naszej spółce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na znak towarowy. Świadectwo ochronne dotyczy znaku towarowego słowno-graficznego SINKOS STAL UJARZMIONA. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat.
Świadectwo ochronne znajduje się w zakładce Certyfikaty.

Sinkos firmą stosującą zasady społecznej odpowiedzialności biznesu
27.02.2012
Informujemy, że firma SINKOS wzięła udział w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina promującej przedsiębiorstwa stosujące w swojej pracy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.
Szczegóły działań podejmowanych przez firmę w przedmiotowym zakresie zostały przedstawione przez przedstawiciela SINKOS w wywiadzie zamieszczonym w zakładce „Galeria”.
Zapraszamy do posłuchania całości wywiadu.

SINKOS otrzymał certyfikat ISO 9001:2009 oraz ISO 3834-2:2007
08.02.2012
Mamy zaszczyt poinformować, że otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007.
W grudniu 2011 roku system ten został poddany ocenie przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą UDT-CERT. W wyniku pozytywnej oceny firma SINKOS uhonorowana została 16 grudnia 2011 certyfikatem ISO w zakresie projektowania, wytwarzania, napraw, modernizacji zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, urządzeń przemysłowych ze stali węglowych i stopowych oraz instalacji przemysłowych, jak również w zakresie spawalnictwa.
Wdrożenie systemu gwarantuje najwyższą jakość naszych produktów oraz usług, ciągłe doskonalenie naszej firmy, wzmocnienie jej wizerunku oraz sprawia, że jesteśmy bardziej konkurencyjni zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym.

2011

Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widziana
08.03.2011
Z przyjemnością informujemy, ze nasza firma uzyskała nominację w konkursie Firma Dobrze Widziana na najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie zachodniopomorskim.
Konkurs został organizowany przez Business Centre Club.
Nominacja jest wyrazem uznania dla kierownictwa i pracowników naszej firmy za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.
Dyplom do obejrzenia w zakładce Certyfikaty

Poszerzyliśmy naszą ofertę o produkcję włazów ciśnieniowych
22.02.2011
Informujemy, że wdrożyliśmy do produkcji okrągłe włazy ciśnieniowe ze stali kwasoodpornej. Szerszy opis, dane techniczne oraz przykładowe zdjęcia znajdują się w zakładce Oferta.

SINKOS otrzymał Medal Europejski za suszarnie osadów poprocesowych
14.01.2011
Po raz drugi SINKOS jest laureatem „Medalu Europejskiego”, którego organizatorem jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli oraz Business Centre Club.
Tym razem wyróżnione zostały produkowane przez nas suszarnie osadów poprocesowych montowane w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
Medal jest potwierdzeniem, że jakość naszych wyrobów nie odbiega od poziomu europejskiego, a w wielu przypadkach ją przewyższa.
Przyznawany jest tylko takim firmom, których usługi spełniają normy prawne i posiadają odpowiednie licencje, patenty itp.
Istotna jest także dynamika firmy oraz zdobyte wcześniej nagrody i certyfikaty.

2010

Interaktywna strona Sinkosu
29.07.2010
Wszystkich którzy chcieliby zaistnieć w życiu naszej firmy, zapraszamy do komentowania treści prezentowanych na naszej stronie internetowej. Od kilku dni funkcjonuje udoskonalenie pozwalające na komentowanie aktualności.
Wszyscy jesteśmy ciekawi Państwa opinii, chcemy z nich korzystać w celu zapewnienia lepszej jakości i lepszych usług dla społeczności.

Wywiad z przedstawicielem SINKOS w Radiu Szczecin
01.07.2010
Nasza firma – uznana przez lokalne media za innowacyjną – została zaproszona do udzielenia wywiadu dla Radia Szczecin.
Mowa w nim o naszych doświadczeniach w pozyskiwaniu funduszy unijnych, współpracy z jednostkami badawczymi zmierzającymi do zwiększania udziału wiedzy w naszych wyrobach oraz o ocenie szans na rozwój innowacyjności w Polsce z naszego punktu widzenia.

SINKOS wyznacza nowe standardy w polskiej branży chemicznej
21.05.2010
Fakt wyprodukowania przez naszą firmę pierwszego w Polsce zbiornika ze stali Duplex metodą rulonową jest w środowiskach branży stalowej uważane za przełom.
Zbiornik ten zostało opisany w artykule, który ukazał się na stronie światowego dystrybutora stali firmy OUTOKUMPU. Podkreśla się w nim m.in., że dzięki wyższej w stosunku do tradycyjnych stali kwasoodpornych wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej stali typu Duplex możliwe jest stosowanie cieńszych materiałów, co pozwala na redukcję kosztów materiałowych o około 25 do nawet 50%.
Zapraszamy do lektury całego artykułu pod adresem http://www.outokumpu.com/Pages/CaseStudyPage____46795.aspx

Wywiad z Dyrektorem SINKOSU w czasopiśmie Polski Przemysł
20.05.2010
Zapraszamy do zapoznania się z lekturą wywiadu z Dyrektorem naszej firmy zamieszczonym w czasopiśmie Polski Przemysł.
Dowiecie się z niego Państwo o m.in. o realiach funkcjonowania w branży stalowej, o naszej strategii, zasobach, zrealizowanych i planowanych inwestycjach oraz o najważniejszych wykonanych projektach
Artykuł w wersji elektronicznej znajdziecie Państwo na stronie http://www.polskiprzemysl.com.pl/teaser/polski-przemysl-2010-05.pdf.

Zapraszamy na odczyt nt. stali duplex podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich
19.05.2010
Informujemy, że w dniu 09.06.2010. o godz. 10 podczas trwania MTP odbędzie się seminarium na temat – Stale duplex – racjonalny wybór.
W jego ramach o godz. 13 będzie można będzie wysłuchać prelekcji przedstawiciela naszej firmy pt. Pierwszy w Polsce zbiornik ze stali typu duplex wyprodukowany przy zastosowaniu metody rulonowej.
Spotkanie odbędzie się w Holu Wschodnim w Niebieskiej Sali Konferencyjnej. Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału należy składać za pośrednictwem stron www.stalenierdzewne.pl lub www.puds.pl. Serdecznie zapraszamy

SINKOS laureatem konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki
19.05.2010
Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Business Centre Club. Wyróżnienie w konkursie oznacza uznanie firmy za przedsiębiorcę osiągającego sukcesy na rynkach międzynarodowych, promującego wysokie standardy ekonomiczno-finansowe i dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych. Firma została nagrodzona w kategorii Partner Firm Zagranicznych.
Konkurs Ambasador Polskiej Gospodarki ma na celu promowanie Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspieranie dobrego wizerunku polskiego przedsiębiorcy, przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, przyciąga inwestorów oraz buduje kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.

Zakończenie budowy nowej hali do produkcji zbiorników ze stali 
16.03.2010
Właściciel SINKOSu firma BUD-REM Sp.j. L. Dziurleja ukończył budowę nowej hali do produkcji wysokich zbiorników ze stali ko.
Wymiary hali: d:37m, s:19m, w=19m. Hala jest wyposażona w dwie bramy umożliwiające wwóz dużych gabarytów oraz nowoczesną suwnicę o udźwigu 10ti, wysokości podnoszenia 14m, pozwalającą zbudować zbiornik w całości na hali, a zbiorniki o wysokości 20m w dwóch częściach.
Jej budowa jest częścią projektu pt. Budowa hali i zakup urządzeń stanowiska do produkcji zbiorników ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki powyżej 5mm nr RPOWZ/1.1.2/2008/061/Sz dofinansowanego w ramach RPO WZ.

Zwiększamy kompetencje w dziedzinie kontroli jakości
15.03.2010
Informujemy,że kolejny inżynier spawalnik pracujący w naszej firmie uzyskał uprawnienia do kontroli jakości NDT konstrukcji stalowych poprzez badania wizualne VT (1+2) oraz penetracyjne PT (1+2).
Certyfikat wystawiło towarzystwo TÜV Rheinland.
W praktyce oznacza to, że każdy z naszych kontrolerów jakości posiada wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prawidłowej oceny i kwalifikacji konstrukcji stalowych co zapewnia wysoką jakość produkowanych przez nas urządzeń.

2009

Zwiększenie kompetencji w dziedzinie prawa budowlanego
21.12.2009
Kolejny pracownik naszej firmy uzyskał uprawnienia kierownika budowy. W praktyce dla naszych klientów oznacza to, że nasza firma jest jeszcze bardziej niż dotychczas samodzielna i kompetentna w prowadzeniu projektów inżynieryjnych.

3. koncert Talenty Szczecina
10.12.2009
W tym roku SINKOS po raz kolejny był jednym ze sponsorów koncertu charytatywnego TALENTY SZCZECINA organizowanego przez Rotary Club Szczecin Pomerania. Środki uzyskane z koncertu zostaną przeznaczone na sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

SINKOS przykładem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem.
09.12.2009
W dniu 27.XI 2009r SINKOS brał udział w konferencji zorganizowanej z okazji 10-lecia Regionalnego Centrum Innowacji i
Transferu Technologii działającego przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Nasza firma była jednym z dyskutantów panelu „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, przykłady dobrych praktyk i współpracy z RCIiTT”.

Pierwszy w Polsce zbiornik z duplexu wytworzony metodą rulonową
08.12.2009
Firma opanowała trudną technologię spawania duplexu i wyprodukowała pierwszy w Polsce zbiornik z tego materiału metodą rulonową. Zbiornik ma pojemność 5 tys m3 i jest elementem większego ciągu technologicznego.

Zaproszenie do składania ofert na opracownie planu rozwoju eksportu
08.12.2009
Informujemy, że spółka SINKOS otrzymała dofinansowanie na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w ramach PO IG 6.1 Paszport do eksportu.
W związku z tym zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert na opracownie Planu Rozwoju Eksportu zgodnie z wymaganiami PARP, zawierającego następujące elementy:
informację o dacie rozpoczęcia przygotowania dokumentu
opracowania dotyczące analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem usług przedsiębiorcy
opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej
opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych
opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport
analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych
opis celów i strategii eksportowej
rekomendację rozwoju działalności eksportowej
wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych w art. 40 ust 2 Rozporządzenia
szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii
wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej
Oferty prosimy składać w terminie do 20.01.2010.
Kryteria wyboru oferty:
Doświadczenie ofertenta w realizacji podobnych projektów
Cena ofertowa

Zgodność zakresu oferty z wymaganiami
Termin wykonania do 30.05.2010.
Zainteresowane firmy prosimy o składanie ofert drogą pocztową. Bliższych informacji udzuala: Agata Duber tel. 91 424 41 81 e-mail: a.duber@sinkos.pl

Otwarcie fabryki etanolu w Goświnowicach koło Nysy
28.09.2009
Po niemal dwóch latach zaangażowania SINKOSU w budowę największego i najnowocześniejszego w Europie zakładu produkcji etanolu w Goświnowicach koło Nysy fabryka została uroczyście otwarta w dniu 25-09-2009 przez ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
Instalacja ZPE Goświnowice powstała przy respektowaniu wysokich wymogów jakościowych na każdym etapie realizacji projektu. Wykonawcy inwestycji, a wśród nich SINKOS, to najbardziej renomowane firmy z branży.
Zakres dostaw naszej firmy obejmował 16 zbiorników stalowych w tym: 9 zbiorników se stali kwasoodpornej o pojemności do 1440 m3 oraz 7 zbiorników ze stali czarnej o pojemności do 3 tys. m3.
Dokładniejsze informacje o zakresie dostawy zamieszczone są w zakładce Realizacje. Zdjęcia z otwarcia fabryki – w zakładce Galeria

Sinkos otrzymał Medal Europejski za usługi projektowe
31.03.2009
Organizatorem „Medalu Europejskiego” jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli oraz Business Centre Club.
Medal wyróżnia usługi, których jakość nie odbiega od poziomu europejskiego, a w wielu przypadkach ją przewyższa.
Przyznawany jest tylko takim firmom, których usługi spełniają normy prawne i posiadają odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest także dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i certyfikaty.

Zaproszenie do skaładania ofert na prace badawczo-rozwojowe
31.03.2009
W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pn. Poprawa jakości produkcji poprzez wdrożenie technologii cięcia laserem i spawania plazmą w ramach PO IG. 1.4-4.1. zapraszamy zainteresowane jednostki badawczo-rozwojowe do złożenia ofert na wykonanie części badawczej.
Oferty powinny zawierać wykaz zadań badawczych w podziale na:
badania przemysłowe
prace rozwojowe
Oferty należy składać osobiście bądź korespondencyjnie w siedzibie spółki do dnia 30.04.2009.
Bliższych informacji udziela Agata Duber tel. 91 424 41 81, a.duber@sinkos.pl

Zabawa karnawałowa
21.02.2009
W piątek 20.02.2009. bawiliśmy się karnawałowo w Hotelu Dobosz w Policach – śpiewaliśmy wspólnie karaoke, tańczyliśmy i zajadaliśmy się przepysznymi daniami doboszowej kuchni.Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną zabawę i zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Zmiana numerów telefonów
03.02.2009
Informujemy, że od dnia 04.02.2009. zmianie uległy numery telefonów. Aktualny numer tel. 091 4244180 fax: 091 4244199. Numery do poszczególnych osób są umieszczone w zakładce
„Kontakt”.

Sinkos aktywnie uczestniczy w kreowaniu warunków dla przedsiębiorczości w regionie
08.01.2009
Sinkos uczestniczył w badaniu kultury organizacyjnej zachodniopomorskich przedsiębiorstw przeprowadzonych przez WNEiZ US podsumowanym na konferencji „Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw”, na której z gośćmi honorowymi Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Władysławem Husejko i Prezydent Miasta Szczecina Piotrem Krzystkiem rozmawiano o usprawnieniu procesu rozpatrywania wniosków o dotacje, poprawie stanu infrastruktury, szerszym reprezentowaniu Szczecina i województwa na szczeblu centralnym, wypracowaniu szeroko akceptowanej strategii województwa, koordynacji działań organów samorządowych.

2008

Sinkos wspiera młode talenty Szczecina
11.12.2008
23 listopada 2008 roku odbył się w Filharmonii Szczecińskiej koncert charytatywny „Talenty Szczecina” zorganizowany przez Rotary Club Szczecin Pomerania. Oprócz niezwykle uzdolnionych dzieci ze szczecińskich szkół muzycznych na scenie zaprezentowali się wybitni i uznani artyści: Romana Jakubowska-Handke (sopran) i Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent.
Dochód z koncertu został przeznaczony na zakup urządzenia medycznego dla jednego ze szpitali dziecięcych. Sinkos znalazł się w zaszczytnym gronie sponsorów.

Nasza firma jest aktywnym członkiem pierwszego w Polsce Klastra Chemicznego
03.10.2008
Zachodniopomorski Klaster „Zielona Chemia” skupia przedsiębiorstwa, które wspólnie promują, rozwijają oraz wspierają innowacyjne działania firm regionu i branży chemicznej województwa. Aktywnie uczestnicząc w klastrze nasza firma kieruje swoje działania na rozwój sektora chemicznego w województwie zachodniopomorskim

Zaplecze montażowe w Porcie Barkowym w Policach
03.09.2008
SINKOS stał się właścicielem działki o pow. 0,79ha w Porcie Barkowym w Policach. Dzięki temu firma zwiększa możliwości transportu wodnego. Na tym terenie planowane jest uruchomienie montowni wielkogabarytowych przestrzennych konstrukcji stalowych. Prace nad przystosowaniem terenu rozpoczną się w październiku br.

Firma wdrożyła wstęgową metodę podbudowy zbiorników ze stali kwasoodpornych
30.06.2008
W metodzie tej zbiornik jest budowany od dachu i podnoszony do góry. Pobocznica zbiornika jest wykonywana ze wstęgi odwijanej z rulonu blachy Dzięki nowej metodzie firma zapewni jeszcze lepszą jakość i estetykę zbiorników. Atutem zbudowanego przez firmę stanowiska produkcyjnego jest jego mobilność, umożliwiająca budowę zbiornika wspomnianą metodą bezpośrednio na placu budowy. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego z programu SPO WKP 2.2.1

Zwiększenie kompetencji firmy w dziedzinie kontroli jakości wykonania prac spawalniczych
25.06.2008
Pracownik działu KJ uzyskał uprawnienia Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego IWI-C. Kurs został zorganizowany przez Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na podstawie normy IAB-041 2001/EWF – 450. Dyplom jest potwierdzeniem wiedzy dotyczącej kontroli procesów spawalniczych. SINKOS zyskał dzięki temu kompetencje do samodzielnego przeprowadzania kontroli spoin.

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001

24.06.2008
Po raz kolejny potwierdziliśmy jakość zarządzania w naszej firmie. Certyfikat obejmuje całą naszą działalność, tj. projektowanie, wytwarzanie, montaż i modernizację zbiorników i innych urządzeń ze stali kwasoodpornych i zwykłych oraz kompleksową budowę obiektów przemysłowych. Audit przeprowadziła firma UDT-CERT. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasz system jakości za ich wkład w utrzymywanie i rozwój systemu.

Prezentacja funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Jakością na konferencji na Uniwersytecie Szczecińskim.

19.05.2008
Podczas zorganizowanej przez Koło Naukowe Jakości „Kazein”, działającej przy Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego studenci i wykładowcy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu zarządzania jakością. W ten sposób firma Sinkos przyczyniła się do pogłębienia świadomości przedstawionego tematu wśród przyszłych przedsiębiorców wywodzących się z takich kierunków jak? Zarządzania, Finanse i Rachunkowość Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria.

Wyróżnienie za wkład firmy w kształcenie młodocianych pracowników.

07.02.2008
Nasza firma systematycznie zatrudnia młodocianych w celu przygotowania zawodowego na stanowiskach spawalniczych i ślusarskich. W ten sposób rozbudza zawodowe zainteresowania uczniów, kształtuje w nich kulturę pracy i przygotowuje przyszłe kadry pracownicze.

2007

Wyróżnienie w rankingu „Wehikuły czasu” w województwie zachodniopomorskim
16.10.2007
Firma znalazła się w gronie 55 najzdrowszych, najbardziej stabilnych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. W Gazecie Prawnej o rankingu napisano, że pokazał on „najbardziej dynamicznie, tworzące miejsca pracy oraz wiarygodne finansowo firmy, które przenoszą nasz kraj w nową rzeczywistość gospodarczą”.

Firma poszerzyła kompetencje w zakresie przeprowadzania badań penetracyjnych
28.09.2007
Kolejny pracownik uzyskał uprawnienia do przeprowadzania badań penetracyjnych PT (1+2).
Kurs został zorganizowany przez SLV HALLE, pracownik uzyskał dyplom TÜV potwierdzający znajomość procedur w zakresie badań penetracyjnych spoin. Firma poszerzyła w ten sposób swoje kompetencje w dziadzienie kontroli jakości wykonania.

15-lecie firmy uczczone imprezą integracyjną

18.09.2007
Nasza firma ma już 15 lat. Z tej okazji zorganizowaliśmy integracyjną imprezę dla pracowników i osób towarzyszących. Bawiliśmy się w ogródku piwnym restauracji Delfin w Trzebieży. Podczas imprezy zostały wręczone nagrody dla osób pracujących najdłużej w naszej firmie. Jubileusz był także okazją do przecięcia wstęgi, co symbolizowało powstanie nowej spółki, SINKOS, która stopniowo, od roku 2008, przejmie działalność Bud-Remu. O założeniu nowej spółki zadecydowały względy rynkowo-marketingowe.

SINKOS zyskuje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika
15.04.2007
Pracownik firmy SINKOS ukończył podyplomowe studia Politechniki Szczecińskiej w tematyce: Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnika I/EWE wg wytycznych IAB-002-2000/EWF-409 oraz W-01/IS-67. Uzyskany dyplom jest potwierdzeniem przez uprawnioną federację inżynierów spawalników wiedzy technicznej dotyczącej technologii spawania. SINKOS może dzięki temu samodzielnie opracowywać technologię spawania oraz certyfikować system jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 3834:2007 – Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych.

2006

Wdrożona metoda rulonowa do produkcji zbiorników
13.10.2006
Metoda pozwala na wyprodukowanie płaszcza zbiornika w naszym zakładzie i przewiezienie go w całości na miejsce przeznaczenia. Efektem jest poprawa jakości estetyki oraz skrócenie czasu realizacji. Dla inwestorów istotne jest także to, że SINKOS nie musi organizować tradycyjnego placu budowy i nie utrudnia w ten sposób ciągłości funkcjonowania zakładu.

Firma zwiększa kompetencje w przeprowadzaniu badań wizualnych VT (1+2)
24.03.2006
Pracownik firmy ukończył kurs zorganizowany przez SLV HALLE i uzyskał dyplom TÜV potwierdzający znajomość procedur w zakresie badań wizualnych spoin. Firma poszerzyła w ten sposób swoje kompetencje w dziadzienie kontroli jakości wykonania.