SINKOS Sp. Z o.o oferuje także wielkogabarytowe, przestrzenne konstrukcje stalowe. Charakteryzują się one wysoką jakością spoin (pełnym przetopem z materiałem), potwierdzoną przez polskie i międzynarodowe towarzystwa odbiorowe. Do tej pory firma wykonywała konstrukcje stalowe pod nadzorem UDT i DNV. O wysokiej jakości świadczy także fakt wieloletniej współpracy z wymagającymi klientami norweskimi.
Produkowane konstrukcje są wykorzystywane m.in. jako kratownice hal, estakady, taśmociągi, wieże, konstrukcje wsporcze, wkłady stalowe kominów przemysłowych, platformy i podesty. Jednymi z ciekawszych zastosowań dla naszych wyrobów są konstrukcje wsporcze wraz z kanałami dymowymi instalacji odzyskiwania ciepła na platformach wiertniczych na Morzu Północnym.
Organizujemy ponadto transport drogowy lub wodny wykonanych konstrukcji na miejsce przeznaczenia.