Dzięki wysokiej jakości produkcji SINKOS Sp. Z o.o rozszerzył paletę wyrobów o konstrukcje offshore przeznaczonych na platformy wydobywcze ropy i gazu na Morzu Północnym.

Konstrukcje te wymagają szczególnie wysokiej jakości procesu produkcji, zatwierdzanej przez towarzystwa klasyfikacyjne DNV. Dzięki terminowej realizacji i wysokiej jakości SINKOS Sp. Z o.o realizuje kontrakty długoterminowe.